Stypendia sportowe w Międzyrzeczu – ciąg dalszy.

W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2024 r., pt. „Stypendia sportowe w Międzyrzeczu „po uważaniu” autorstwa Zbigniewa Kolisa, na wniosek pani Ewy Walkowskiej, Sekretarza Gminy postanowiliśmy zamieścić nadesłane pismo z Urzędu Gminy.

0
147
stypendia sportowe międzyrzecz cd a00
Odniesienie, co do zasadności przyznanych stypendiów oparte zostało na obowiązujących dokumentach, między innymi „Uchwale nr XVLV/ 403 //14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży”.
OGŁOSZENIE

stypendia sportowe międzyrzecz cd 001
Kwestia przyznawania stypendiów jest uregulowana jednoznacznie, a filozofia ich przyznawania jest podobna zarówno w sporcie jak i w przypadku stypendiów naukowych. Z zasady przyznaje się je za uzyskaną średnią ocen z osiągnięć potencjalnego stypendysty.

W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2024 r., pt. „Stypendia sportowe w Międzyrzeczu „po uważaniu” autorstwa Zbigniewa Kolisa, na wniosek pani Ewy Walkowskiej, Sekretarza Gminy postanowiliśmy zamieścić nadesłane pismo z Urzędu Gminy.

Pani Walkowska w swoim piśmie zarzuciła autorowi artykułu, cyt.: „ …dwuznaczne sugestie dotyczące kosztów, dodajmy znikomych jak idzie o organizację tak wielkiego i ważnego wydarzenia dla międzyrzeckiego sportu…” – koniec cytatu.

Otóż droga Pani w artykule trudno jest się doszukać dwuznaczności jeśli chodzi o strukturę finansowania tego sportowego przedsięwzięcia, bo autor w tekście tylko zamieścił kwoty wykazane w oficjalnym piśmie Urzędu Gminy, nr WSS. 1431.2.2024 z dnia 26 marca 2024 r. Są to konkretne liczby w żadnym miejscu niezmienione i w żadnym miejscu nie interpretowane. To kwoty oficjalne więc gdzie tu jest manipulacja? Proszę Panią o wskazanie manipulacji, którą Pani sugeruje.

Autor jeśli chodzi o sport jest osobą zaangażowaną i raczej nikt w naszym środowisku nie zarzuci mu braku w tej dziedzinie kompetencji i złej woli. W żadnym miejscu nie można się w tekście doszukać sugerowanej przez Panią chęci personalnej dyskredytacji poszczególnych sportowców i ich osiągnieć.

Natomiast odniesienie, co do zasadności przyznanych stypendiów oparte zostało na obowiązujących dokumentach, między innymi Uchwale nr XVLV/ 403 //14 z dnia 30 września 2014 r.  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży”.

Kwestia przyznawania stypendiów jest uregulowana jednoznacznie, a filozofia ich przyznawania jest podobna zarówno w sporcie jak i w przypadku stypendiów naukowych. Z zasady przyznaje się je za uzyskaną średnią ocen z osiągnięć potencjalnego stypendysty.
W tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o międzyrzeckich sportowców, to zostali Oni wykazani na „Liście Stypendystów” ,w której ujęto także czterech sportowców, którzy w Systemie Sportu Młodzieżowego zdobyli zero punktów. W związku z tym, że wspomniana „Lista Stypendystów” została wykonana i opublikowana przez Gminę Międzyrzecz, to proszę wskazać gdzie jest tu manipulacja i dyskredytacja sportowców.
W związku z powyższym wzywam Panią Sekretarz o wskazanie konkretnych sportowców, którzy zostali imiennie zdyskredytowani przez Zbigniewa Kolisa.

Wskazywanie i komentowanie osiągnięć sportowców w danym roku sportowym jest normalną sprawą i ogólnie przyjętą w świecie sportowym, co dobitnie możemy zauważyć choćby w programach sportowych i na łamach prasy. Sportowiec poważnie myślący o karierze sportowej, powinien być przygotowany do tego, że będzie poddawany społecznej ocenie i krytyce. Tym bardziej jeśli chodzi o zawodników ubiegających się o finansowe wsparcie z kasy samorządowej, czyli z publicznych pieniędzy.

W obliczu powyższego metodologia przyznawania stypendiów w Gminie Międzyrzecz nie jest do końca zrozumiała. Bo jak rozumieć fakt, że zawodnik z zerową ilością punktów otrzymuje wsparcie w takiej samej wysokości jak ten, który zdobył dziewięć punktów?
Wzywam Panią Sekretarz o wskazanie adekwatnego zapisu w Uchwale nr XVLV/ 403 //14 z dnia 30 września 2014 r.  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży” ,z którego to wynika.

Kolejna, nie do końca zrozumiała sprawa, to Pani sugestia, cyt.: „ … bezpodstawne insynuacje dotyczące rzekomego braku obiektywizmu w ustalaniu listy zaproszonych/wyróżnionych sportowców, czynią ten artykuł wątpliwym co do uczciwości intencji autora.” – koniec cytatu.

Autor w żadnym miejscu artykułu nie poruszał kwestii związanych z listą zaproszeń na Galę Sportu. Z tego co nam wiadomo nie uczestniczył w jej ustalaniu i nic nie ma z tym wspólnego. W związku z tym pytam na czym Pani Sekretarz opiera swój, tak poważny zarzut w stosunku do osoby, która od wielu lat uprawia czynnie i krzewi sport na terenie Ziemi Międzyrzeckiej.

Dalej Pani Sekretarz pisze, cyt. „Co więcej, owe bezpodstawne zarzuty, godzą w godność młodych sportowców, negatywnie „naznaczonych” przez autora artykułu, wyrządzają wielką krzywdę tym młodym ludziom oraz sprawiają wielką przykrość bliskim”. – koniec cytatu.

Droga Pani, proszę wskazać, w którym miejscu artykułu, jakim zdaniem i oceną autor zarzucił cokolwiek któremuś z zawodników. Osobiście nie udało mi się znaleźć jakiegokolwiek personalnego odniesienia do wykazanych w „Liście Stypendystów” sportowców.
Wspomina Pani o wyrządzonej przez Zbigniewa Kolisa „wielkiej krzywdzie tym młodym ludziom”. To znaczy komu i jaką krzywdę, w jakiej skali wyrządził Zbigniew Kolis?  Proszę wskazać personalnie osobę i skalę wyrządzonej krzywdy.

Według oceny naszej redakcji krzywdą dla sportowców jest ich nierówne traktowanie, bo jak ma się czuć sportowiec z dużymi osiągnięciami, otrzymujący 1100,00 zł i ten, który zdobył zero punktów i też otrzymał 1100,00 zł?
To w naszej ocenie jest właśnie godzeniem w godność sportowca, bo nie na tym sport polega. Sport to uczciwa rywalizacja oparta na ustalonych zasadach i nie ma tu miejsca na prywatną uznaniowość i dowolność w ocenianiu. Łamanie tych zasad godzi w ideę sportowej rywalizacji. Poza tym, czy jest to wychowawcze i motywujące do dalszej sportowej pracy?

Proszę Panią Sekretarz o uzasadnienie takiego sposobu traktowania młodych sportowców przez Gminę Międzyrzecz. Jaka idea tu przyświecała Komicji Stypendialnej, jakimi kryteriami i przepisami ta komisja się kierowała przyznając stypendia na rok 2024?

Pani pismo oczywiście zamieszczamy do społecznej oceny i oczekujemy odpowiedzi na postawione pytania.pismo ewy walkowskiej

 


Czytaj także:

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię