OGŁOSZENIE

Świat 3w rośnie w siłę 002Do ekosystemu 3W dołącza sześć kolejnych podmiotów: AQT Water, Fundacja Nanonet, Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej, Torpol Oil&Gas, W2H2 i Panamint.

 

  • Organizacje będą współdziałać z BGK w zespołach eksperckich, które będą:
  • upowszechniać ideę 3W,
  • wymieniać wiedzę,
  • inicjować działania w organizacjach i instytucjach związanych z wodą, wodorem
    i węglem,
  • przygotowywać opracowania i raporty poświęcone tym zasobom.

– „Współpraca i łączenie środowisk to według nas klucz do sukcesu. Z wszystkimi podmiotami mamy wspólne cele związane z sektorem 3W, w trzech zasobach: wodzie, wodorze i węglu nieenergetycznym widzimy szansę dla polskiej gospodarki i przyszłych pokoleń. Dlatego podpisaliśmy kolejne listy intencyjne, będziemy wspólnie działać, a drzwi do świata 3W wciąż są otwarte” – powiedział Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w BGK.

Wodne wyzwania

W kontekście wody najwięcej ostatnio mówi się o suszy. Warto pamiętać o dostępnych zasobach, a szczególnie o ich jakości. Upowszechniać wiedzę na ten temat będzie jeden z sygnatariuszy listów intencyjnych – Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej, które swoją działalność skupia na ochronie środowiska, a zwłaszcza wód. Instytut oferuje także wsparcie prawne i badawcze dla samorządów i przedsiębiorstw, które działają w obszarze nieczystości ciekłych. W ich oczyszczaniu natomiast specjalizuje się kolejny z podmiotów, który dołączył do świata 3W – AQT Water. Spółka dostarcza rozwiązania technologiczne i produkty z zakresu oczyszczania ścieków, wód powierzchniowych i wtórnego wykorzystania wód opadowych.

Wodór napędza współpracę

hydrogenWodór to ważny pierwiastek w kontekście transformacji energetycznej, dlatego interesuje wiele dużych spółek, m.in. Torpol Oil&Gas, nowego wodorowego partnera idei 3W, który projektuje i wykonuje instalacje technologiczne. Spółka buduje też instalacje wodorowe i chętnie włącza się w rozwój takich technologii.
Nad innowacyjną metodą wyodrębniania wodoru z gazu pirolitycznego pracuje natomiast kolejny sygnatariusz – W2H2. Firma rozwija technologie związane z pirolizą odpadów przemysłowych lub komunalnych – piroliza to proces degradacji, który zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury, bez tlenu i innych celowo dodanych reagentów. Oprócz tego W2H2 pracuje nad redukowaniem i oczyszczaniem gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodanów i cząstek węgla. Spółka planuje również zaprojektować i wykonać komercyjny model reaktora do pirolizy odpadów przemysłowych i komunalnych.

Węgiel jutra

Nieenergetyczny węgiel wykorzystywany m.in. w nanotechnologiach to przedmiot badań kolejnego sygnatariusza listu intencyjnego – Fundacji Nanonet. Popularyzuje ona naukę i integruje środowisko osób, które zajmują się nanotechnologią. To za jej inicjatywą powstał Śląski Klaster Nano, który zrzesza lokalne i regionalne podmioty, a także promuje i działa na rzecz rozwoju tej dziedziny nauki. Kolejny partner idei 3W – Panamint, również pokazuje wiele innych zastosowań węgla – rozwija technologie węglowe – m.in. grafen, grafit czy nanorurki. Spółka specjalizuje się w rozwiązaniach do produkcji tuszy przewodzących i czujników, które badają skażenie wody i powietrza.

Cały czas budujemy biznesowy ekosystem 3W, który wspiera w rozwoju nowoczesnych technologii, które skupiają się wokół trzech kluczowych zasobów. Do inicjatywy 3W przystąpiło już pięć firm. Wśród nich znalazły się: Food4Future Technologies, Nanoseen, Smart Nanotechnologies, Ścieki Polskie i WTT. W czerwcu natomiast list intencyjny o współpracy w 3W z BGK podpisała Toyota Central Europe, z którą wspólne działania skupią się na wodorze.

 *  *  *

s 240 xIdea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na 3 kluczowych substancjach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię