OGŁOSZENIE

trzynaste emerytury 2023 001
Od czego zależy termin wypłaty emerytury? To ZUS decyduje o tym, w jakim terminie będzie wypłacał świadczenie danej osobie – w tym zakresie sam podejmuje decyzję. Jak wynika z art. 130 ustawy emerytalnej, świadczenia wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń …
Foto: Poczta Polska S.A.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej.

Pierwsza wypłata będzie dokonana 31 marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Ostatni termin przypada na 25 kwietnia. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Listonosze dostarczą środki jeszcze przez Wielkanocą.

Dodatkowe świadczenia trafią za pośrednictwem Poczty Polskiej do 2 mln Polaków. Wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów do 25 kwietnia.

Harmonogram wypłat:

 • 1 kwietnia, (wypłata 31 marca)
 • 5 kwietnia,
 • 6 kwietnia,
 • 10 kwietnia, (wypłata 7 kwietnia)
 • 15 kwietnia, (wypłata 14 kwietnia)
 • 20 kwietnia,
 • 25 kwietnia

Ile wyniesie trzynasta emerytura?

Osoby, których świadczenie po waloryzacji wyniesie do 916,49 zł brutto otrzymają na rękę 1 445, 48 zł. trzynastki. Im wyższa emerytura tym wyższy podatek. Od kwoty świadczenia 2 499,50 zł brutto, trzynastka wyniesie 1 254,48 zł.

Wyliczenia dla poszczególnych wysokości emerytur w poniższej tabeli.

Emerytura brutto przed marcową waloryzacją Emerytura brutto po waloryzacji Emerytura netto po waloryzacji 13. netto po waloryzacji Podatek
600 689 627 1445 0
700 804 731 1445 0
800 918 836 1445 0
900 1033 940 1431 -14
1 000 1148 1045 1417 -28
1 100 1263 1149 1403 -42
1 200 1378 1254 1390 -55
1 338 1588 1445 1364 -81
1 400 1650 1502 1357 -88
1 500 1750 1593 1345 -100
1 600 1850 1684 1333 -112
1 700 1952 1776 1321 -124
1 750 2009 1828 1314 -131
1 800 2066 1880 1307 -138
1 900 2181 1985 1293 -152
2 000 2296 2089 1279 -166
2 100 2411 2194 1266 -179
2 200 2526 2295 1255 -190
2 300 2640 2386 1255 -190
2 400 2755 2477 1255 -190
2 500 2870 2567 1255 -190
2 600 2985 2658 1255 -190
2 700 3100 2749 1255  -190

PIT 0 proc. dla emerytur do 2500 brutto i 12 proc. dla emerytur powyżej 2500 brutto. Podano kwoty w złotówkach i zaokrąglono do pełnych złotych. Wyliczenia mają wyłącznie charakter poglądowy, ostateczne kwoty nalicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne organy rentowe.

Dla kogo 13. emerytura 2023?

Dodatkowe świadczenie w 2023 roku otrzymają osoby, które 31 marca 2023 roku są uprawnione do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

A więc każdy, kto spełnia powyższe warunki otrzyma dodatkowe świadczenie. UWAGA! Nie ma potrzeby składania wniosku o wypłatę tego świadczenia.

Kto nie dostanie 13. emerytury w 2023 roku?

Część osób nie będzie miała prawa do trzynastki w 2023 roku. Są to osoby u których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca 2023. To właśnie im 13. emerytura nie zostanie wypłacona.


Źródło informacji: Poczta Polska S.A. 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię