OGŁOSZENIE

unijne samorządy 001
Samorządowcy zdecydowanie potępili „niesprowokowaną i nieuzasadnioną” agresję militarną prezydenta Rosji Władimira Putina przeciwko wolnej Ukrainie…
© European Union / Fred Guerdin

Perspektywa europejska, którą proponuje się Ukrainie, będącej suwerennym krajem, jej mieszkańcom, miastom i regionom, musi zostać wzmocniona – podkreślono w deklaracji regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą.

Ponad 2 tys. przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej, zgromadzonych na szczycie Europejskiego Komitetu Regionów w Marsylii, w przyjętej deklaracji jednomyślnie poparło naród ukraiński.

„Przyszłość wszystkich Europejczyków może opierać się jedynie na demokracji i praworządności jako larach pokoju i dobrobytu. Perspektywa europejska, którą proponuje się Ukrainie, będącej suwerennym krajem, jej mieszkańcom, miastom i regionom, musi zostać wzmocniona jako czynnik odstraszający przed wszelkimi próbami powrotu do totalitarnej przeszłości; nikt nie może podważać wyboru wolności dokonanego przez obywateli” – czytamy w dokumencie.

Samorządowcy zdecydowanie potępili „niesprowokowaną i nieuzasadnioną” agresję militarną prezydenta Rosji Władimira Putina przeciwko wolnej Ukrainie.

„Jest to akt kryminalny wymierzony przeciwko narodowi ukraińskiemu oraz przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Agresja ta narusza również prawo międzynarodowe i nasz oparty na zasadach porządek świata oraz zagraża całemu systemowi bezpieczeństwa i stabilności w Europie” – podkreślono w deklaracji.

Wskazano, że miasta i regiony Ukrainy „są naszymi bezpośrednimi partnerami”.

Przedstawiciele unijnych miast i regionów wezwali też do natychmiastowego udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy poprzez szybkie uruchomienie przez Komisję Europejską unijnego mechanizmu ochrony ludności w celu niesienia pomocy humanitarnej. Zadeklarowali, że są gotowi zmobilizować potencjał swoich miast i regionów do niesienia pomocy humanitarnej Ukrainie na prośbę ukraińskich burmistrzów. Samorządowcy wezwali przy tym władze lokalne i regionalne do udzielenia pomocy ludności ukraińskiej, która została zmuszona do opuszczenia swoich domów i udania się do europejskich miast i regionów.

W przyjętym dokumencie wezwano również do udzielenia wsparcia UE regionom graniczącym z Ukrainą, aby pomóc władzom w przyjmowaniu uchodźców przybywających z Ukrainy i udzielaniu im pomocy. Zdaniem samorządowców, powinni oni otrzymać status uchodźcy na mocy unijnego prawa azylowego w ramach przyspieszonych procedur nadzwyczajnych.

Ponadto przedstawiciele unijnych samorządów wyrazili uznanie dla siły i odwagi narodu ukraińskiego, podkreślając, że są z nim w pełni solidarni.

„Wzywamy wszystkie samorządy lokalne i regionalne w Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w tych trudnych chwilach. Prezydent Putin musi zaprzestać prowadzenia wojny! Wolna Ukraina w Europie!” – zaznaczyli.


Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię