OGŁOSZENIE

hala produkcyjna areszt międzyrzecz 013W dniu 04.10.2022 roku (wtorek)  odbyła się uroczystość otwarcia Hali Produkcyjnej powstałej na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w ramach ministerialnego programu „Praca dla więźniów”. W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Lubuski oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Organizatorami uroczystości byli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Piotr Goławski.

W oficjalnym otwarciu hali produkcyjnej uczestniczyły ważne osobistości. Wymienić tu należy przede wszystkim przedstawicieli władz województwa lubuskiego, samorządu terytorialnego oraz  służb mundurowych.

hala produkcyjna areszt międzyrzecz 010Wśród zaproszonych gości należy wymienić wicewojewodę województwa lubuskiego panią Olimpię Tomczyk–Iwko, która podczas uroczystości reprezentowała Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wiceministra Michała Wosia. W trakcie odczytywania listu ministra pani Wojewoda podkreśliła, że:  – „Ministerialny program pozwoli na skuteczną readaptację społeczną skazanych i ich aktywizację zawodową przy równoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa lokalnej społeczności…”. Pani Wojewoda podkreśliła również ważność naszej inwestycji, która jak się okazuje jest kolejnym tego typu przedsięwzięciem na terenie województwa lubuskiego.

W trakcie uroczystości głos zabrał przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że – „Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkim powodem do szczególnej satysfakcji, ponieważ otwarcie hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu oznacza, że powstało tutaj miejsce służące nam wszystkim…; z jednej strony w hali znajdzie zatrudnienie 50 osób pozbawionych wolności, co z pewnością przyczyni się do ich skutecznej resocjalizacji oraz pozwoli lepiej odnaleźć się w życiu po opuszczeniu murów zakładu karnego. Z drugiej zaś strony tworzenie infrastruktury produkcyjnej na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych jest bardzo ważnym zadaniem Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej”.

Jak podkreślił w swoim przemówieniu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz  podkreślił podczas swojego wystąpienia: – „Praca jest jedną z ważniejszych form oddziaływań realizowanych w więziennej rzeczywistości, tuż obok nauczania”.

Służba Więzienna realizując swoje zadania wzbudza w skazanych wolę współdziałania. To właśnie dzięki aktywności zawodowej osadzeni nabierają nowych umiejętności, zdobywają doświadczenie, a także poprzez udział w procesie resocjalizacji wyrabiają społecznie pożądane pozytywne postawy. Zatrudnienie osadzonych to korzyść dla dwóch stron – zarówno dla jednostki penitencjarnej,  jak i kontrahenta.

hala produkcyjna areszt międzyrzecz 004 1Dyrektor aresztu ppłk Piotr Goławski dodał: – „Zatrudnienie to nie tylko zapewnienie osadzonym kolejnych miejsc pracy odpłatnej ale także umożliwienie realizacji zobowiązań finansowych, a w szczególności zobowiązań alimentacyjnych, obowiązku naprawienia szkody czy też zadośćuczynienia. Dzięki pracy odpłatnej osadzeni będą mogli wspierać finansowo swoje rodziny czy odłożyć niezbędne środki finansowe potrzebne  po wyjściu na wolność ale także będą mogli zagospodarować czas wolny”.

Spośród uczestników uroczystości głos zabrał również Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender, a także prokurent firmy DBW Jarosław Zieliński. W ich wystąpieniach nie zabrakło słów uznania, gratulacji i podziękowań dla dyrektora aresztu za „rozwój naszej małej Ojczyzny”.

hala produkcyjna areszt międzyrzecz 002Międzyrzecka hala produkcyjna to nowe miejsca pracy dla skazanych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Jej powierzchnia to 1000 m2, znajduje się na ścisłym terenie aresztu co oznacza, że ruch osadzonych po terenie jednostki przebiega pod nadzorem i dzięki temu jest w pełni bezpieczny.
Osadzeni zatrudnieni w hali nie będą opuszczali więziennych murów i dzięki temu społeczeństwo jest w pełni bezpieczne, a sprawcy przestępstw są skutecznie odizolowani.

Cała inwestycja realizowana była w ramach ministerialnego programu „Praca dla Więźniów”, który z założenia wspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową.

Międzyrzecka hala produkcyjna będzie docelowo miejscem pracy, w którym zatrudnienie znajdzie minimum 50 skazanych.

Budowa hali produkcyjnej finansowana była w całości ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wartość inwestycji to kwota – 5 929 017,50 zł brutto, która poza samą budową hali obejmowała również budowę kotłowni, części socjalnej i biurowej, a także wykonanie wygrodzenia ażurowego i zewnętrznego pełnego oraz przyłączy i zagospodarowania terenu.

Uroczystość otwarcia hali produkcyjnej została zarejestrowana. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym.

WIDEO

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię