OGŁOSZENIE

uchwała rady miejskiej w międzyrzeczu b01Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 23 lutego 2021 r. radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Międzyrzecz.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyrzecz z opłat należnych za 2021 r., za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jednocześnie przyznaje się zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń określonych, którzy wnieśli ją jednorazowo za rok 2021.

Samorządom zielone światło do zmian i zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za koncesją na alkohol dał Prezydent RP podpisując 25 stycznia 2021 roku nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Uchwała w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego została ogłoszona w dniu 25 lutego 2021 r., czyli ok. 11 marca nowe ustalenia powinny na terenie gminy zacząć obowiązywać.
uchwała rady miejskiej w międzyrzeczu b03Tym samym także międzyrzecki samorząd dołączył do miast, które pomagają lokalnym przedsiębiorcom wedle swoich możliwości. W ostatnich dniach dość powszechnie, Rady specjalnymi uchwałami obniżają lub rezygnują z pobierania podatków od właścicieli lokali gastronomicznych, w których sprzedaje się alkohol.

Warto przypomnieć, że tej kwestii pisaliśmy w artykule, pt. „Czy samorządy gminne w powiecie międzyrzeckim anulują opłaty koncesyjne na sprzedaż alkoholu?„.
Temat został poruszony 15 lutego 2021 roku przez przedstawiciela regionalnego Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w Województwie Lubuskim, który do wszystkich urzędów gmin skierował wniosek, dotyczący anulowania opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu dla gastronomii.
Natomiast temat w międzyrzeckim samorządzie procedowanie powyższego tematu zainicjowała Radna, pani Maria Kijak kierując w dniu 28 stycznia 2021 r. swoją interpelację do burmistrza Międzyrzecza w sprawie zwolnienia z opłat za koncesję alkoholową za 2021 rok.
Dodajmy, że w wyniku zaniechania poboru tej opłaty do budżetu Międzyrzecza nie wpłynie około 46.700,00 złotych, wliczając w to zwrot uiszczonych wpłat.
Przyjęta uchwała, choć w części umożliwi udzielenie pomocy przedsiębiorcom z terenu gminy, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W powyższej kwestii niestety samorządy mają ograniczone możliwości działania i nie załatwią problemów przedsiębiorców, w które wpędził ich rząd PiS-u, który wręcz programowo uchyla się od odpowiedzialności za swoje decyzje. Niestety na skutek takiej polityki gospodarczej z rynku może już niedługo zniknąć wiele podmiotów gospodarczych, a wraz z nimi wpływy z podatków do budżetu państwa i samorządów. Wielu przedsiębiorców już utraciło płynność finansową, a do drzwi niektórych zaczęli pukać komornicy. Dokąd nas zaprowadzą takie rządy?


Czytaj także:
Czy samorządy gminne w powiecie międzyrzeckim anulują opłaty koncesyjne na sprzedaż alkoholu?
Rząd zdecydował się przedłużyć obostrzenia!

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię