Wielkopolscy i lubuscy Terytorialsi podsumowują rok 2023.

Miniony rok dla żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej był okresem intensywnego działania. Terytorialsi uczestniczyli i prowadzili wiele szkoleń a także brali udział w operacjach wspierających administrację publiczną i społeczności lokalne.

0
297
terytorialsi posumowują 2023 rok 000
Rok 2023 był z pewnością rokiem aktywnie prowadzonej rekrutacji. Brygada wzbogaciła się o dwie kolejne kompanie: kompanię saperów oraz kompanię szkolną. W minionym roku szeregi Brygady zasiliło blisko 1000 ochotników. / Foto: DWOT
OGŁOSZENIE

terytorialsi posumowują 2023 rok 001
Foto: DWOT

Miniony rok dla żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej był okresem intensywnego działania. Terytorialsi uczestniczyli i prowadzili wiele szkoleń a także brali udział w operacjach wspierających administrację publiczną i społeczności lokalne.

Rok 2023 był z pewnością rokiem aktywnie prowadzonej rekrutacji. Brygada wzbogaciła się o dwie kolejne kompanie: kompanię saperów oraz kompanię szkolną. W minionym roku szeregi Brygady zasiliło blisko 1000 ochotników. Aktualnie  w 12 WBOT służy blisko 2700 żołnierzy a Wojska Obrony Terytorialnej osiągnęły 40 000 żołnierzy-ochotników.
Warto przypomnieć, że stałym rejonem odpowiedzialności brygady są dwa województwa: Wielkopolska i Ziemia Lubuska. Cała formacja, w tym również 12 WBOT, przyjęła w 2022 roku zadania niemilitarnej części zarządzania kryzysowego w MON, które z powodzeniem realizowała również w minionym roku. Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem również u kobiet, które stanowią ponad 20% formacji. Średnia wieku żołnierza OT to 33 lata.

Szkolenie

Niemal każdy weekend w brygadzie był czasem szkoleń rotacyjnych w macierzystych batalionach (ponad 30 weekendów szkoleniowych). Aby trafić w szeregi wielkopolskiej brygady, należy odbyć szkolenie podstawowe lub wyrównawcze. Takich szkoleń w ciągu roku odbyło się osiem (w tym również osiem przysiąg wojskowych). Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń rotacyjnych okazują się przydatne w życiu codziennym. Okazuje się, że wielkopolscy Terytorialsi często znajdują się pierwsi na miejscu wypadków i tragicznych zdarzeń i udzielają pierwszej pomocy.
Żołnierze 12 WBOT uczestniczyli w wielu kursach organizowanych przez Wojskowe Akademie i Szkołę Podoficerską „Sonda”. Kształcenie kadry oficerskiej w ramach kursu „Agrykola” odbywało się w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wojsk Lądowych. Ponadto, 12 WBOT podpisała porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, w ramach której przeprowadzała szkolenia dla leśników. Brygada współpracuje również z siedmioma szkołami prowadzącymi OPW (oddziały przygotowania wojskowego). Terytorialsi wielokrotnie brali  udział w szkoleniach z medycyny pola walki. Dodatkowo, brygada uczestniczyła w ćwiczeniach m.in. z partnerami z USA.

        • Strzelanie z ppk. JAVELIN, Combat Medic, MASCAL – szkolenia z partnerami z US. ARMY
terytorialsi posumowują 2023 rok 004
Foto: DWOT

Największymi przedsięwzięciami szkoleniowymi były niewątpliwie strzelanie z przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN. Bojowe strzelanie w Wędrzynie było ostatnim elementem realizowanego, we współpracy z instruktorami Gwardii Narodowej Stanu Illinois kursu operatorów ppk. Javelin. Szkolenie teoretyczne  odbywało się w oparciu  o 125 batalion lekkiej piechoty w Lesznie. W kursie wzięli udział żołnierze z niemal wszystkich Brygad WOT. Końcowe strzelanie przeprowadzono w kooperacji z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.

Kolejnym, spektakularnym ćwiczeniem było również szkolenie z instruktorami  z Gwardii Narodowej Stanu Illinois. Scenariusz zakładał, że wojska przeciwnika zaatakowały szkołę. W wyniku ostrzału, kilkudziesięciu uczniów zostało rannych. Na pomoc wezwano pododdział Terytorialsów. Tym razem żołnierze – medycy, ćwiczyli procedurę MASCAL w szkole we Włoszakowicach. Ratownicy musieli podczas ćwiczenia nie tylko przeprowadzić triage, czy udzielić pierwszej pomocy medycznej. Ich zadaniem była również ewakuacja rannych w zmiennych warunkach bojowych, w tym wezwanie śmigłowca medycznego (procedura MEDEVAC). Oba szkolenia odbyły się przy współpracy z CS WOT a bazą szkoleniową był 125 blp w Lesznie.

Procedurę MASCAL trenowali także Terytorialsi ze 151 blp w Skwierzynie. Do wspólnego szkolenia zaprosili ich stacjonujący w Skwierzynie żołnierze z 15 Brigade support battalion (batalion wsparcia). Podczas szkolenia combat medic, żołnierze doskonalili umiejętności w zakresie wykrywania i tamowania masywnych krwotoków, które na polu walki stanowią główną przyczynę śmierci. Dodatkowo, przypomnieli sobie zasady sprawdzania drożności dróg oddechowych, odbarczania odmy płucnej czy zaopatrywania ran klatki piersiowej.

        • Spur Ride

Amerykańscy żołnierze zaprosili również skwierzyńskich Terytorialsów do udziału w Spur Ride – czyli do walki o ostrogi. To tradycja amerykańskiej kawalerii. Ćwiczenia odbywały się  pod nadzorem amerykańskich instruktorów, w pełnym umundurowaniu i z plecakiem. Aby dotrzeć na poszczególne punkty i zaliczyć konkurencję, uczestnicy musieli pokonać kilkunastokilometrową trasę.

Zarządzanie kryzysowe

terytorialsi posumowują 2023 rok 002
Foto: DWOT

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła wiele zmian w zakresie zarządzania kryzysowego. Jednym z uchwalonych przedsięwzięć jest powierzenie Wojskom Obrony Terytorialnej niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Z dniem wejścia w życie  ustawy Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpili dotychczasowych szefów CWCR i stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego na wypadek powstania sytuacji kryzysowych w regionie.

W minionym roku przeprowadzono wiele szkoleń ze służbami z użyciem różnych scenariuszy wydarzeń. Żołnierze 12 WBOT uczestniczyli m.in. w Regionalnym Ćwiczeniu Ratowniczym pk. LUBUSKIE ŻYWIOŁY, w ćwiczeniu RENEGADE/SAREX-23. Na terenie Wielkopolski, a dokładnie w Poznaniu, żołnierze ćwiczyli w ramach ćwiczenia pk. PRZYJAZNA ENERGIA wraz z pracownikami ENEA zasilanie osiedla Bajkowego w energię elektryczną za pomocą KEP (kontenerowej elektrowni polowej).

Wsparcie Granicy

terytorialsi posumowują 2023 rok 003
Foto: DWOT

Żołnierze WOT nieprzerwanie, od ponad dwóch lat, pełnią służbę na polskiej, wschodniej granicy państwowej. Od 2023 r. obecni są również na polsko-słowackiej granicy państwowej. Ramię w ramię z wojskami operacyjnymi i Strażą Graniczną czuwają nad bezpieczeństwem Polaków.

Misją działania Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Swoim przygotowaniem, wyszkoleniem i podejmowanym działaniem, każdego dnia pokazują, że z powodzeniem wywiązują się z tej misji. Żołnierze WOT są Zawsze Gotowi do działania i Zawsze Blisko swoich lokalnych społeczności.


Tekst: por. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię