Kto jest dobrym materiałem na terytorialsa? Kto złoży uroczystą przysięgę wojskową? Wszelkie wątpliwości rozwiewa egzamin „pętli taktycznej”. W Skwierzynie kończy się pierwsze po długiej przerwie związanej z walką z koronawirusem, szkolenie podstawowe wielkopolskich terytorialsów. Do egzaminu przystąpiło 75 rekrutów.

Strzelanie, ładowanie magazynka na czas, wykonywanie okopu, pokonywanie terenu różnymi sposobami, praca na mapach, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki – to  elementy, których przyszli żołnierze uczyli się podczas „szesnastki” (16-dniowe szkolenie podstawowe). Przed złożeniem uroczystej przysięgi, ochotnicy musieli przejść ostatnią weryfikację, która jest przepustką do złożenia przysięgi.

Tym razem „pętla taktyczna” odbyła się na Ziemi Lubuskiej, gdzie stacjonuje 151 batalion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Przystąpiło do niej 75 rekrutów (w tym 18 kobiet).
Egzamin rozpoczął się wczesnym rankiem. Przyszłych Terytorialsów  obudził alarm, który był sygnałem do wymarszu w sekcjach (po 12 żołnierzy).

Warto dodać, że na cały okres szkolenia, do każdej z grup przydzieleni zostali stali instruktorzy a grupy szkoleniowe były separowane od siebie. Dotyczy to również zakwaterowania, transportu oraz żywienia. Dowódcy na bieżąco  monitorowali sytuację epidemiologiczną w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. Jeżeli ryzyko zakażenia byłoby znaczne, dowódcy mogą wstrzymać szkolenie.

„Ochotnicy przeszli intensywne szkolenie podstawowe. Dziś zdawali  „pętlę taktyczną”, czyli sprawdzian składający się z kilkunastu zadań. Każdy dzień „szesnastki”  to co najmniej 12 godzin spędzonych na ćwiczeniach.
Pora wakacji to dodatkowe wyzwanie z uwagi na wysokie temperatury. Egzamin ma na celu sprawdzenie, czego kandydaci nauczyli się podczas  szkolenia” –  mówi płk Rafał Miernik, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zwieńczeniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się w niedzielę, 19. lipca, o godzinie 11:00, na terenie jednostki wojskowej w Skwierzynie.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, uroczystość odbędzie się bez gości.


Tekst: ppor. Anna JASIŃSKA
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
Zdjęcia: DWOT