OGŁOSZENIE

W ubiegły czwartek i piątek, 22 i 23 marca, w 5 Kresowym batalionie saperów
w Krośnie Odrzańskim, 59 żołnierzy służby przygotowawczej NSR poddanych zostało egzaminowi po szkoleniu podstawowym.

Głównym celem egzaminu było określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności wojskowych nabytych w czasie niemalże trzymiesięcznego szkolenia podstawowego.

W części teoretycznej obejmującej test wiedzy elewi musieli wykazać się znajomością wiadomości z zakresu łączności, regulaminów, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz SERE.

Z kolei część praktyczna rozpoczęła się egzaminem z wychowania fizycznego, a następnie każdy z żołnierzy musiał zmierzyć się ze strzelanie egzaminacyjnym oraz praktycznymi zadaniami taktycznymi zorganizowanymi w formie pętli taktycznej. Podczas pokonywania terenu zgodnie z trasą wyznaczoną na mapie, elewi napotykali punkty kontrolne, na których musieli wykazać się umiejętnościami udzielania pomocy przedmedycznej, przygotowania radiostacji do pracy i nawiązania łączności, ustawiania min przeciwpancernych, ładowania magazynka, rzutu granatem w różnych postawach oraz używania odzieży ochronnej.

Fotorelacja 

  zdjęcia: archiwum 5Kbsap


 – „Pętla taktyczna obejmowała najważniejsze zagadnienia taktyczno-ogniowe i pozwalała na dokładną weryfikację umiejętności żołnierzy. Liczyła się praca zespołowa, jednak przy każdym zadaniu ocenie podlegał przede wszystkim sam szkolony” – zaznacza dowódca kompanii szkolnej porucznik Elżbieta Sarnecka.

Sprawdzian zaliczyło 100% elewów, co jest powodem do dumy nie tylko dla egzaminowanych, ale również dla samych dowódców, którzy przez ostatnie 3-miesiące każdą chwilę poświęcili na szkolenie żołnierzy.

 – „Ze względu na posiadanie wykwalifikowanej kadry, szkolimy żołnierzy w czterech specjalnościach: saper, rozminowanie, drogowo–mostowa oraz wydobywanie i oczyszczanie wody. Doświadczenie instruktorów oraz specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu batalionu pozwoli profesjonalnie przeszkolić kursantów. Wpływa to również na atrakcyjność zajęć” – dodaje porucznik Sarnecka.

Egzamin stanowił przepustkę do szkolenia specjalistycznego, które rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa 4 tygodnie.


Tekst i zdjęcia: archiwum 5Kbsap

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię