W dniu 1 lutego 2018 roku żołnierze XIV zmiany PKW EUFOR ALTHEA zakończyli cykl zajęć praktycznych z ewakuacji zespołów drogą powietrzną z rejonu zagrożenia do alarmowej strefy bezpieczeństwa.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie działania międzynarodowych procedur ewakuacji załóg polskich zespołów doradczo-szkoleniowych oraz zespołu łącznikowo-obserwacyjnego, stacjonujących i realizujących na co dzień swoje zadania w miejscowościach Doboj i Banja Luka.  Trening realizowano z użyciem śmigłowców EUFOR.

Zdjęcia: EUFOR ALTHEA


Pierwszym etapem szkolenia był rekonesans lądowiska głównego i zapasowego oraz sprawdzenie kalkulacji związanych z alternatywnymi trasami lotu oraz podejmowaną liczbą żołnierzy. Kolejnym etapem była praktyczna realizacja ewakuacji dwóch polskich zespołów w dniu 29.01. w Doboju Zespołu Obserwacyjno-Łącznikowego LOT /Liaison Observation Team/ oraz Mobilnego Zespołu szkoleniowego MTT-1 /Mobile Training Team/.  Następnie w dniu 01.02. zrealizowano ewakuację Zespołu Doradczo-Szkoleniowego EAT /Embedded Advisory Team/ z Banja Luki.

W ocenie Dowództwa PKW, zajęcia potwierdziły gotowość wszystkich właściwych elementów międzynarodowych Kwatery Głównej EUFOR z bazy Butmir w Sarajewie do współdziałania z polskimi żołnierzami w zakresie sprawnej i bezpiecznej organizacji ewakuacji elementów zewnętrznych w zaplanowanym miejscu i czasie.


Foto: EUFOR ALTHEA
por. Weronika MILCZARCZYK