W poniedziałek 9 października 2017 r. w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczął się nowatorski kurs obserwatorów ognia.

Na placu apelowym szef szkolenia podpułkownik Rafał Miernik rozpoczął kurs dla obserwatorów ognia artylerii, którego pomysłodawcą jest sierżant Krzysztof Łaski z 7 dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej. – „Z każdym realizowanym zadaniem bojowym oraz wejściem na etat brygady nowego sprzętu artyleryjskiego jakim są raki dostrzegłem potrzebę wyszkolenia nieetatowego obserwatora ognia. Dzięki przeszkoleniu będzie on w stanie skutecznie naprowadzać ogień artylerii” – opisuje kierownik kursu sierżant Łaski.

Kurs trwa 3 tygodnie i obejmuje tydzień zajęć teoretyczny i dwa tygodnie praktyki. W pierwszej części kursu szkoleni zostaną zapoznani ze sprzętem optoelektronicznym i jego możliwościami, procedurami wezwania ognia Call For Fire (CFF) oraz zagadnieniami z zakresu topografii i geodezji. Ponadto żołnierze poznają rodzaje celów i zasady oceny skutków rażenia oraz organizację wsparcia ogniowego pododdziałów. W części praktycznej szkoleni realizować będą pracę bojowa na sprzęcie w ramach taktyki obserwatorów ognia. Ostatnim zadaniem będzie wykonanie szeregu strzelań obojowych z moździerza M-98, moździerza samobieżnego Rak oraz armatohaubicy Dana. – „Należy pamiętać, że koniec kursu nie jest jednocześnie zakończeniem szkolenia. Jest to etap wstępny do pełnowartościowego wyszkolenia obserwatora ognia” – podkreśla instruktor starszy sierżant Piotr Wlazło.

 – „Każdy żołnierz po otrzymaniu certyfikatu wejdzie w kolejny etap szkoleniowy polegający na obsługiwaniu strzelań artyleryjskich realizowanych podczas ćwiczeń taktycznych nie tylko pododdziałów macierzystych Wielkopolskiej Brygady, ale także przydzielonych elementów przełożonego działających na wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych WR-40 Langusta oraz haubicy samobieżnej Krab” – dodaje sierżant Łaski.

Należy podkreślić, że zajęcia praktyczne będą realizowane na pasie taktycznym oraz centralnym ośrodku zurbanizowanym (COZ). Powody wyboru obiektów szkoleniowych tłumaczy sierżant Łaski  – „Obecnie wszystkie konflikty toczą się w miastach. Pokazuje to nam jaki kierunek należy obrać i co zmienić. Dlatego podczas tego szkolenia będziemy odchodzić od prowadzenia walki w lesie”.

Długoterminowym celem programu jest wyszkolenie obserwatorów ognia dla każdego plutonu ogólnowojskowego. Co więcej instruktorzy swoim działaniem dążyć będą do intensyfikacji współdziałania artylerzystów z pododdziałami zmotoryzowanym, aby zwiększyć skuteczność ognia połączonego.

Jak podkreśla szef szkolenia 17WBZ kurs obserwatorów ognia jest doskonałą podstawą do opracowania meldunków i realizacji zadań Close Air Support (CAS) przy współdziałaniu z lotnictwem. Z czasem programem szkolenia objęci zostaną dowódcy załóg KTO Rosomak, którzy będą stanowić jeden z elementów systemu naprowadzania i oceny skuteczności ognia artylerii.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel