OGŁOSZENIE

Epidemia koronawirusa spowodowała, że po raz pierwszy od 1989 roku, wojsko zaangażowało się w tak dużej mierze w działania przeciwkryzysowe. W ramach tych zadań, ważną rolę odgrywają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej także zaangażowała się we wsparcie samorządów (wielkopolskiego i lubuskiego), szpitali i potrzebujących. Cel, to łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych.

Już 6. marca – dwa dni od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, WOT rozpoczęły walkę z COVID-19. Sześć dni później, wszystkie brygady zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy pod kryptonimem.: Odporna Wiosna.

WIDEO

  • Brygada wspiera wojewodów, samorządy, instytucje pomocowe oraz udziela wsparcia w siedmiu głównych obszarach:
  • szpitali i służb sanitarnych;
  • Policji;
  • Agencji Rezerw Materiałowych;
  • Straży Granicznej;
  • Samorządów i organizacji non-profit;
  • Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  • budowy odporności indywidualnej oraz społecznej.

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej do wsparcia działań 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali przydzieleni podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są również wojskowi chemicy (6 batalion chemiczny Sił Powietrznych ze Śremu) oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych (2 Polowy Szpital Wojskowy we Wrocławiu). Wsparcia udzielają także Żandarmeria Wojskowa.

Każdego dnia, w operację Odporna Wiosna zaangażowanych jest około 300 żołnierzy z wielkopolskiej brygady przy wsparciu podchorążych AWL. 75 procent żołnierzy WOT stanowią ochotnicy.

Wsparcie szpitali i służb medycznych
To najważniejszy obszar działań dla żołnierzy 12 WBOT. Zadania realizowane są w dwóch województwach- wielkopolskim oraz lubuskim, bo taki jest zasięg brygady. Żołnierze WOT i podchorążowie bardzo szeroko angażowali się we wsparcie opieki medycznej. Do głównych zadań należało prowadzenie triażu, mierzenie temperatury pacjentów i personelu placówek medycznych, rozłożenie namiotów i kontenerów służących za doraźne izby przyjęć, dostarczanie środków medycznych do szpitali.

Budowa odporności indywidualnej społeczności
Pierwszym zadaniem jakiego podjęli się żołnierze WOT w tym obszarze była pomoc kombatantom. W sumie opieką zostało objętych blisko 80 kombatantów. Pod numerem telefonu 800-100-102 uruchomiono całodobową, bezpłatną, ogólnopolską infolinię telefoniczną dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. W pierwszym miesiącu Odpornej Wiosny psychologowie WOT udzielili ponad 3 tys. porad.

Wsparcie ośrodków non-profit
Żołnierze 12 WBOT wspierani przez podchorążych pomagają też samorządom lokalnym. Na korzyść Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji non-profit, jak na przykład Caritas, z banków żywności do tych placówek trafiły dziesiątki ton żywności.

W ostatnich dwóch tygodniach, na wniosek wojewody, wielkopolscy terytorialsi byli angażowanie w ewakuacje Domów Pomocy Społecznej w Kaliszu i okolicach.

Wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych
W ramach operacji „Odporna Wiosna” żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają też  działania Agencji Rezerw Materiałowych w Strzałkowie.

Począwszy od rozładunku przylatujących do Polski transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, poprzez rozmieszczenie ich w magazynach, aż po transport do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce.

Wsparcie Policji
Pandemia i wzrost liczby osób objętych kwarantanną, spowodował potrzebę wsparcia patroli policyjnych przez terytorialsów.

W kluczowym momencie, działania te pochłaniały blisko 50% sił WOT skierowanych do operacji Odporna Wiosna.

Wsparcie Straży Granicznej
Terytorialsi na granicach Polski wspierali Straży Granicznej w pomiarze temperatury ciała osób przekraczających granicę (woj. lubuskie) oraz w wypełnianiu kart lokalizacyjnych. Służbę na granicy pełną żołnierze z uprawnieniami ratownika medycznego. Podczas kontroli na poznańskim lotnisku, przebadali ponad 1000 osób.

Wszystkie wymienione wyżej przykłady działań żołnierzy WOT są praktycznym wymiarem misji formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze rozumieją powagę sytuacji i chętnie odpowiadają na powołanie do służby.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją dotyczącą prowadzonej przez WOT operacji pod kryptonimem „Odporna Wiosna”.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: DWOT i 12WBOT /


 Tekst: kpt. Marcin MISIAK, ppor. Anna JASIŃSKA
 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię