OGŁOSZENIE

Wizyta przedstawicieli Szwedzkiej Gwardii Krajowej na poligonie w WędrzynieW dniach 12-15 lutego br. na poligonie w Wędrzynie, na zaproszenie dowództwa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej miała miejsce wizyta oficerów Szwedzkiej Gwardii Krajowej. Zagraniczni partnerzy obserwowali szkolenie zintegrowane lubelskich Terytorialsów, rozmawiano o współpracy i planowano wspólne szkolenia.

W dniach 12-15 lutego br. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” gościła na poligonie w Wędrzynie (woj. lubuskie) delegację oficerów Szwedzkiej Gwardii Krajowej (Hemvärnet). Szwedzcy odpowiednicy lubelskich Terytorialsów mieli okazję, m.in. obserwować ćwiczenia na pasach taktycznych, strzelnicach, w obszarze zurbanizowanym, a także wspólne szkolenie ze Strażą Pożarną.

Kpt. Kjill Corshammar z Hemvärnet podsumowując wizytę na poligonie w Wędrzynie powiedział  – „Jesteśmy pod wrażeniem tego, co zobaczyliśmy podczas szkolenia, biorąc pod uwagę, że osiągnęliście taki poziom ukompletowania i wyszkolenia w tak krótkim czasie”.

Lubelscy i szwedzcy Terytorialsi rozwijają współpracę już od ponad półtora roku. Inicjatorem współpracy było dowództwo 2 LBOT. Pierwsza wizyta Szwedów na Lubelszczyźnie miała miejsce w październiku ubiegłego roku. Szwedzi zapoznali się wówczas ze strukturą, zadaniami lubelskiej brygady oraz polskim sprzętem bojowym. Obserwowali również szkolenie zintegrowane na poligonie w Nowej Dębie.

 – „Jest to już druga wizyta naszych partnerów ze Szwecji. Głównie skupiamy się na wymianie doświadczeń szkoleniowych, zwłaszcza w tym obszarze, gdzie możemy wspólnie się szkolić. Na pewno w przyszłości jednym z takich obszarów będą szkolenia snajperów. Nasi partnerzy odwiedzą nas ponownie jesienią, ale my również planujemy w tym roku dwie wizyty w Szwecji”. – powiedział płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 LBOT.

Szwedzka Gwardia Krajowa, czyli Hemvärnet (w dosłownym tłumaczeniu obrona domu) istnieje od 1940 roku i jest oddzielnym rodzajem wojsk w Siłach Zbrojnych Szwecji. Formacja pełni funkcję wyspecjalizowanego elementu rezerwy mobilizacyjnej wojsk operacyjnych. Jej misją w czasie pokoju jest pomoc w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a także udzielaniu wszechstronnej pomocy społeczeństwu w przypadkach ciężkich sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe. W czasie wojny głównym zdaniem Gwardii Krajowej jest ochrona i obrona infrastruktury i obiektów istotnych dla obronności państwa.

Wizyta przedstawicieli Szwedzkiej Gwardii Krajowej na poligonie w Wędrzynie
Wizyta przedstawicieli Szwedzkiej Gwardii Krajowej na poligonie w Wędrzynie

* * *

WOT na Lubelszczyźnie
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego
ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie brygada liczy blisko 3100 żołnierzy i cały czas powiększa swoje szeregi.

Brygada osiągnęła zdolność reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. W ramach projektu „Parasol” rozpoczęła współpracę ze służbami mundurowymi i jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie lubelskim. Podpisała również porozumienie o współdziałaniu z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Misja i zadania WOT
Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.

Obecnie w WOT służbę pełni 18 tysięcy żołnierzy i jest drugim co do wielkości rodzajem sił zbrojnych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. Żołnierzy.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

* * *

Szwecja SZWEDZKA GWARDIA KRAJOWA (Hemvärnet)
Hemvärnet (w dosłownym tłumaczeniu obrona domu) istnieje od 1940 roku i jest oddzielnym rodzajem wojsk w Siłach Zbrojnych Szwecji, podlegającym bezpośrednio Naczelnemu Dowódcy. Formacja pełni funkcję wyspecjalizowanego elementu rezerwy mobilizacyjnej wojsk operacyjnych.

Misją Gwardii Krajowej (GK) w czasie pokoju jest pomoc w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a także udzielaniu wszechstronnej pomocy społeczeństwu w przypadkach ciężkich sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe itp. W czasie wojny głównym zdaniem Gwardii Krajowej jest ochrona i obrona infrastruktury i obiektów istotnych dla obronności państwa, takich jak systemy dowodzenia i łączności, ważne instalacje na lotniskach i w bazach morskich, składy amunicji i innych materiałów wojennych.

GK liczy 50 tys. żołnierzy, z czego 28 tys. stanowią żołnierze zawodowi i kontraktowi (ochotnicy), zdolni do natychmiastowego stawiennictwa w macierzystych jednostkach. Pozostałe 22 tys. żołnierzy, czyli ponad 40% całości Sił Zbrojnych to obrona terytorialna, która prowadzić aktywne szkolenie także w czasie pokoju.

Podstawowym samodzielnym modułem bojowym Gwardii Krajowej jest batalion działający na poziomie hrabstwa (odpowiednik polskiego województwa, w Szwecji jest ich 21). W każdym batalionie jest co najmniej jeden pluton alarmowy, wysokiej gotowości bojowej, który jest bardzo dobrze wyszkolony i wyposażony.

Szkolenie wojsk GK, odbywa się w cyklach rocznych, od szkolenia pojedynczego żołnierza, przez szkolenie drużyny, plutonu, kompanii i batalionu. Sztaby batalionów sprawdzane są co drugi rok w ramach specjalnych ćwiczenia tzw. gier wojennych. W szkoleniu żołnierzy GK bardzo ważną rolę odgrywają tzw. Grupy Szkoleniowe, które składają się z zespołu oficerów zawodowych i pracowników cywilnych zajmujący się wyłącznie szkoleniem i szeroko rozumianą opieką nad batalionami GK. Bardzo ważną rolę w szkoleniu żołnierzy pełnią organizacje proobronne, które są umiejscowione w Systemie Obronnym Szwecji.


Tekst i zdjęcia: kpt. Damian Stanula, Oficer Prasowy
2. LUBELSKA  BRYGADA  OBRONY TERYTORIALNEJ

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię