Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.

0
292
susza rolnictwo 000
Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą".
OGŁOSZENIE

susza rolnictwo 001
Susza powoduje nadmierne przesuszenie podłoża, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia wielkości i jakości plonów. Prowadzi również do zmniejszenia zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Skutkiem suszy może być także zmniejszenie zasobów wody pitnej oraz wzrost ryzyka wystąpienia pożarów.. W 2023 roku największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw rzepaku i rzepiku wysiewanego w sierpniu i w początku września br. Suszę w tych uprawach notowano w 24 gminach (0,97 proc. gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,08 proc. gruntów ornych kraju – zaznaczono.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.

Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie.

Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych.

„Wydłużyliśmy termin składania wniosków przez rolników i komisje szacujące szkody związane z suszą z 15 do 30 października 2023 r. żeby dać szansę tym, którzy mają problemy z przygotowaniem protokołów. Mamy sygnały od gmin, od wojewodów, że jeszcze nie mają gotowych protokołów” –  poinformował minister rolnictwa Robert Telus podczas briefingu prasowego w zakładzie AGRO-MASZ w Strzelcach Małych w województwie łódzkim.

Deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Największy deficyt notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w północnej części Polesia Lubelskiego, na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz na krańcach północnowschodniej Polski od -120 do -149 mm – przekazał IUNG.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego. Prowadzi badania m.in. w zakresie gleboznawstwa, agrometeorologii, nawożenia i gospodarki nawozowej, uprawy roli, zbóż i roślin pastewnych, produkcji biomasy na cele energetyczne, a także hodowli i upraw chmielu oraz tytoniu.

susza rolnictwo 002
Uruchomiona została aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą”. Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód.

Rodzaje suszy
W zależności od warunków meteorologicznych, klimatycznych, hydrologicznych oraz problemów rolniczych i skutków gospodarczych wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje suszy:

  • atmosferyczna (meteorologiczna) oznacza długotrwały okres bezdeszczowy (co najmniej przez 20 dni). Najczęściej towarzyszy mu wysoka temperatura oraz niska wilgotność powietrza. Wiąże się to z napływem ciepłych i suchych mas powietrza.
  • glebowa (rolnicza) jest następstwem suszy atmosferycznej i oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin – ilość opadów nie pokrywa wówczas zapotrzebowania roślin uprawnych w konkretnej fazie ich rozwoju. Na tym etapie skutki suszy ogranicza się poprzez sztuczne nawadnianie. Susza rolnicza dotyczy nie tylko roślin uprawnych, ale również lasów i innych zbiorowisk roślinnych.
  • hydrologiczna jest następstwem suszy rolniczej, w trakcie której przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich. Następstwem suszy hydrologicznej może być zmniejszanie zasobów wód powierzchniowych, m.in. obniżanie się poziomu wody w rzekach, poniżej średniej wartości w wieloleciu.
  • hydrogeologiczna powoduje obniżenie poziomu wód podziemnych w odniesieniu do poziomu wieloletniego. Wystąpienie tego rodzaju suszy poprzedzone jest odnotowaniem wszystkich wcześniejszych rodzajów suszy. W okresie tym ograniczone jest korzystanie z wody m.in. z powodu pogarszającej się jakości wód gruntowych.

Susza w Polsce
Polska należy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w całej Europie. Sytuację dodatkowo pogarszają widoczne już „gołym okiem” zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy od kilku lat. Susza jest zjawiskiem, które rozwija się wolno, a duża rozpiętość czasu trwania tego zjawiska – od miesięcy do nawet kilku lat powoduje, że w zależności od regionu przebiega ona z różnym natężeniem. Jej zasięg może być znaczny, a samo zjawisko ma duże tendencje do przedłużania się w czasie.
W warunkach klimatu Polski susze obserwuje się przede wszystkim w okresie letnim, jednak ostatnie lata pokazują, że susza coraz częściej pojawia się również wiosną po suchych i bezśnieżnych zimach oraz jesienią. Pojawiające się coraz częściej niedobory wody mogą stanowić duże obciążenie dla polskiej gospodarki. Konsekwencje suszy zaobserwować można m.in. w postaci wzrostu cen żywności, a także licznych utrudnień w wykonywaniu nawet podstawowych zabiegów agrotechnicznych – m.in. siewu, zbioru oraz poboru wody dla celów bytowych i gospodarczych.


Źródło Informacji: MRiRW

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię