Zaczął się sezon grzewczy. Czy ponownie będziemy się zmagać ze smogiem?

Wraz z nadejściem sezonu grzewczego powraca niezmiennie temat smogu i zapylenia, z którymi będziemy się musieli borykać do wiosny przyszłego roku.

0
2660
Walka ze smogiem w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE

O lecie już dawno zapomnieliśmy, powoli mija jesień. Od wielu dni już ogrzewamy nasze mieszkania i domy. Wraz z nadejściem sezonu grzewczego powraca niezmiennie temat smogu i zapylenia, z którymi będziemy się musieli borykać do wiosny przyszłego roku.

Walka ze smogiem w Międzyrzeczu
W Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu.

Mogłoby się wydawać, że u nas w Międzyrzeczu problem smogu jest marginalny. Małe miasteczko, bez rozwiniętego przemysłu, z dostępem do gazu ziemnego nie powinno mieć problemu z zanieczyszczonym powietrzem. Tak to wszystko prawda. Prawdą niestety jest także to, że w okresie zimowym nadal w Międzyrzeczu mamy problemy z trucicielami, którzy skutecznie potrafią zanieczyścić powietrze. O problemie pisaliśmy w lutym bieżącego roku, tuż przed końcem zimy. Nasze obserwacje potwierdzili mieszkańcy podając na gorąco przykłady domów, z kominów, których wydobywał się dym, który niekoniecznie był efektem spalania drewna, czy też węgla.
Niestety po zapachach można bez problemu stwierdzić, że nadal w piecach pali się niemal wszystkim. Począwszy od plastikowych butelek, a na butach kończąc.
Czy problem wystąpi podczas nadchodzącej zimy? Zapewne tak i tu raczej złudzeń nikt nie powinien mieć. Jaka na to jest rada? Cóż, niestety sam, tzw. smród nie jest mierzalny, ale już ilości substancji szkodliwych i wręcz rakotwórczych już można dokładnie określić. Mierzone jest także zapylenie. Obecnie nie ma problemu, żeby określić źródło zanieczyszczeń. Pozostaje tylko kwestia reagowania i wyciągania konsekwencji, a z tym to już jest różnie.

Pamiętajmy, jeśli nie będziemy reagować, to nie liczmy na to, że coś się w tej kwestii zmieni. Dzisiaj niemal każdy nosi przy sobie telefon umożliwiający robienie zdjęć. Ktoś zaraz powie, że telefonem nic nie zmierzymy. Tak, to prawda, ale zdjęcia często wystarczą do tego, żeby zmusić odpowiedzialne służby do działania. Róbmy, więc zdjęcia i publikujmy. Tyle zrobić może każdy, to nie wymaga wielkich umiejętności i wysiłku. Zdjęcia róbmy tak, żeby można było określić źródło emisji szkodliwego dymu.

Tym, którzy mniej czy bardziej zanieczyszczają powietrze na skutek spalania paliw kopalnych warto przypomnieć, że od dawna istnieją technologie bardziej racjonalnego spalania. Nowoczesne piece posiadają większą sprawność i mniej emitują szkodliwych substancji i pyłów.

Istnieje skuteczna metoda walki ze smogiem. Termomodernizacja to prosty i opłacalny sposób na ograniczenie smogu

Walka ze smogiem w Międzyrzeczu
Polska jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600%.

Polska jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600%. Największymi trucicielami powietrza nie są samochody czy przemysł, ale nieocieplone lub słabo ocieplone budynki. Termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji, aż o 95% dla pyłów, 98% rakotwórczego benzo(a)pirenu, 80% dwutlenku siarki, 43% dla tlenków azotu czy w końcu o 72% dwutlenku węgla. Co ważne podkreślenia jest ekonomicznie opłacalna, znacząco ogranicza zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku i zwraca się niemal po dekadzie.

Walka ze smogiem w Międzyrzeczu
Termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji, aż o 95% dla pyłów, 98% rakotwórczego benzo(a)pirenu, 80% dwutlenku siarki, 43% dla tlenków azotu czy w końcu o 72% dwutlenku węgla.

W poniedziałek 23 października na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja prasowa otwierająca ogólnopolską kampanię społeczną Termo Organiki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej „Termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu”. Dr inż. Szymon Firląg przestawił raport zawierający dowody i wyliczenia, z których jasno wynika, że to właśnie kompleksowa termomodernizacja (ocieplenie budynku oraz wymiana kotła) gwarantuje najbardziej znaczącą redukcję emisji trujących zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększa efektywność budynku, przez co jest w 100% ekonomicznie uzasadniona.

„W ramach wspólnej akacji z Politechniką Warszawską chcemy promować ideę termomodernizacji, jako jeden z najlepszych i najprostszych sposobów ograniczających smog. W ramach naszej kampanii planujemy wykorzystać narzędzia trafiające również do młodych osób, m.in. zorganizujemy konkursy w mediach społecznościowych, zrealizujemy film animowany w 3D i przygotujemy wywiady z ekspertami, które przeprowadzi nasza ambasadorka Omenaa Mensah”. – mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki, największego producenta styropianu w Polsce.
„Tylko zwiększenie świadomości obywateli i w następstwie nacisk na decydentów spowoduje systemowe rozwiązania m.in. skuteczne programy wspierające działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych”.

Walka ze smogiem w Międzyrzeczu
Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych.

Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 rokiem z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.

Walka ze smogiem w MiędzyrzeczuDane, m.in. Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Termomodernizacja to jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów ograniczających smog na terenie naszego kraju.

Raport oraz informacje na temat kampanii dostępne są na stronie www.termoorganika.pl

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię