Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do programu „Wiatr – kopalnia możliwości” – górnicy, którzy chcą zmienić branżę, zamiast w kopalni, będą mogli rozpocząć pracę na turbinach wiatrowych.

Pierwsza grupa górników, którzy zgłosili się podczas rekrutacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, 16 października rozpoczęła szkolenie na turbinach wiatrowych. W ramach programu „Wiatr – kopalnia możliwości” stworzonego przez EDF Renewables Polska pracownicy kopalń już niebawem pojadą zdobywać doświadczenie na turbinach wiatrowych. Kolejni zainteresowani nadal mogą zgłaszać się do udziału w drugiej turze bezpłatnego szkolenia, która planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

0
308
restrukturyzacja górnictwa wiatraki 000
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do programu „Wiatr – kopalnia możliwości” – górnicy, którzy chcą zmienić branżę, zamiast w kopalni, będą mogli rozpocząć pracę na turbinach wiatrowych. / Foto: EDF Renewables Polska
OGŁOSZENIE

restrukturyzacja górnictwa wiatraki 001
EDF Renewables Polska realizuje program wraz z firmą szkoleniową Vulcan Training & Consultancy przy współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Patronat nad projektem objęli: Marek Wesoły (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych), Grzegorz Tobiszowski (Europoseł) oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
Foto: EDF Renewables Polska

Pierwsza grupa górników, którzy zgłosili się podczas rekrutacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, 16 października rozpoczęła szkolenie na turbinach wiatrowych. W ramach programu „Wiatr – kopalnia możliwości” stworzonego przez EDF Renewables Polska pracownicy kopalń już niebawem pojadą zdobywać doświadczenie na turbinach wiatrowych. Kolejni zainteresowani nadal mogą zgłaszać się do udziału w drugiej turze bezpłatnego szkolenia, która planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Projekt „Wiatr – kopalnia możliwości” stworzony przez EDF Renewables Polska ma na celu wsparcie górników i innych pracowników odchodzących z sektora wydobywczego w zdobyciu umiejętności i wiedzy, które umożliwią im zmianę zawodu i zdobycie kompetencji w obsłudze i serwisowaniu instalacji farm wiatrowych na lądzie. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora OZE na pracowników.

 „Zainteresowanie programem jest zgodne z naszymi przewidywaniami i wierzę, że w ciągu kliku najbliższych lat pomożemy przekwalifikować się co najmniej kilkudziesięciu pracownikom śląskich kopalń” – podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka, Dyrektor Generalna EDF Renewables w Polsce. – „Chcemy być aktywnym uczestnikiem odpowiedzialnej społecznie transformacji energetycznej.”

restrukturyzacja górnictwa wiatraki 002
Zaplanowany na kilka lat program szkoleń zaowocuje przygotowaniem górników, którzy odchodzą z kopalń, do pracy w charakterze techników i serwisantów turbin wiatrowych.
Foto: EDF Renewables Polska

EDF Renewables Polska realizuje program wraz z firmą szkoleniową Vulcan Training & Consultancy przy współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Patronat nad projektem objęli: Marek Wesoły (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych), Grzegorz Tobiszowski (Europoseł) oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

– „Program, w którym Spółka Restrukturyzacji Kopalń uczestniczy w roli głównego partnera, daje możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i pomaga odnaleźć się w nowej energetyce naszym pracownikom. Cieszę się, że pierwsi z nich rozpoczynają kurs, który sprawi, że swoimi umiejętnościami będą mogli pomóc w rozwoju polskiej energetyki odnawialnej” – mówi Janusz Smoliło, Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń – „Bardzo ważnym aspektem jest to, że pozyskane przez nich kompetencje zapewnią im zawód, który gwarantuje stabilne zatrudnienie na bardzo atrakcyjnych warunkach pracy i płacy. Jako SRK robimy wszystko, by ułatwić naszym pracownikom przejście kursu – udzielając im na jego czas płatnych delegacji.”

Zaplanowany na kilka lat program szkoleń zaowocuje przygotowaniem górników, którzy odchodzą z kopalń, do pracy w charakterze techników i serwisantów turbin wiatrowych. Sprawiedliwa transformacja energetyczna to obecnie olbrzymie wyzwanie dla regionów węglowych. Należy pamiętać, że zazielenianiu energii będzie towarzyszyć tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób pracujących w sektorze wydobywczym. Górnicy z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy odchodzić będą z sektora wydobywczego, są już dziś potrzebni w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w branży wiatrowej.

– „Śląsk stoi przed dużym wyzwaniem w dobie odchodzenia od surowców kopalnych, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Jednak intensywny rozwój źródeł odnawialnych – w tym energetyki wiatrowej  nie powinien być traktowany jako zagrożenie, lecz jako szansa na dalszy rozwój. Ten program pokazuje, że konieczna transformacja energetyczna na zieloną energię nie wyklucza pracowników „starej” energetyki, wręcz przeciwnie – jest otwarta na ich umiejętności i doświadczenie  Mówimy o pracy przyszłości i kompetencjach przyszłości, w które program wyposaża polskich górników. Są to umiejętności, których przez kilkadziesiąt następnych lat będzie oczekiwał rynek OZE w Polsce. Technicy i serwisanci będą potrzebni zarówno w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, jak i na morzu. Szacunki pokazują, że w tej branży w zależności od wykorzystanego potencjału, w ciągu najbliższych lat zatrudnienie będzie mogło znaleźć między 100 a 200 tysięcy pracowników” – wskazuje Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

restrukturyzacja górnictwa wiatraki 003
Transformacja energetyczna to obecnie olbrzymie wyzwanie dla regionów węglowych. Należy pamiętać, że zazielenianiu energii będzie towarzyszyć tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób pracujących w sektorze wydobywczym.
Foto: EDF Renewables Polska

Szkolenie oferowane bezpłatnie pracownikom sektora wydobywczego trwa dwa tygodnie i jest zgodne ze standardami Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oznacza to, że osoby, które przejdą kurs, będą mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

“Wiatr-kopalnia możliwości” to dla nas kompleksowe podejście do przekwalifikowania górników i otwarcia przed nimi drzwi do branży energetyki wiatrowej. W ramach projektu górnicy będą mieli okazję uczestniczyć w 4-modułowym szkoleniu akredytowanym przez Global Wind Organization. Pierwszym modułem jest 'Manual Handling’, czyli kurs dotyczący manualnych prac transportowych. Następnym szkoleniem jest 'Fire Awareness’, które nauczy górników, jak postępować w przypadku pożaru. Trzecim modułem jest 'Working at Heights’, czyli bezpieczna praca na wysokościach, co jest kluczowym elementem pracy na turbinach wiatrowych. Ostatnie szkolenie to 'First Aid’, czyli pierwsza pomoc. Dodatkowo podejdą do egzaminu z obsługi podestów ruchomych wiszących oraz suwnic. W ramach projektu zaplanowana jest całodniowa wizyta na turbinie wiatrowej, która jeszcze bardziej pozwoli przybliżyć im przyszłe środowisko pracy. Oprócz części praktyczno-teoretycznej kursanci będą mieli szanse spotkać się z pracodawcami oraz odbyć pierwsze rozmowy kwalifikacyjne. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie wiedzy teoretycznej, ale również wsparcie w znalezieniu pracy w nowej branży.”  – mówi Artur Ambrożewicz, CEO Vulcan Training & Consultancy.

Jak podkreśla patronujący programowi wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, pozyskiwanie nowych kompetencji przez górników to ważny element transformacji energetycznej w Polsce.

– „Podejmując się współpracy przy szkoleniu górników, którzy odchodzą z kopalń, kierowaliśmy się ideą prowadzenia sprawiedliwej transformacji. Jej centralną częścią zawsze musi być człowiek – zarówno pracownik sektora górniczego, jak i odbiorca energii elektrycznej, czy to indywidualny, czy przemysłowy. W sprawiedliwej transformacji należy zadbać o interesy każdej z tych grup, dlatego jako Ministerstwo Aktywów Państwowych chętnie zaangażowaliśmy się w program, który da nowe, pożądane na rynku pracy kompetencje dla górników kończących pracę w kopalniach SRK” – mówi Marek Wesoły, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

restrukturyzacja górnictwa wiatraki 004
Foto: EDF Renewables Polska

Kolejną turę szkolenia przewidziano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Pracownicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez formularz na stronie internetowej https://wiatr-kopalniamozliwosci.pl/ oraz w Dziale Kadr i Polityki Personalnej SRK tel. 32 432-10-38, 32 432-10-32.


Źródło informacji: EDF Renewables Polska

Czytaj także:
Pierwsi górnicy z uprawnieniami do pracy na turbinach wiatrowych

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię