gitarowy rekord guinesa 2019 06Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek podczas listopadowej sesji wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Laudację odczytał wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. W uznaniu zasług dla regionu Sejmik Województwa Lubuskiego nadał „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”:

Halina Maszkiewicz:

 • malarka, architekt wnętrz i projektantka,
 • studiowała w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych),
 • członek Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu,
 • starszy wykładowca Wydziału Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze,
 • uczestniczyła w wielu plenerach malarskich,
 • prowadziła zajęcia malarskie z niepełnosprawnymi dziećmi,
 • uprawia malarstwo w rożnych technikach: od malarstwa ściennego, mozaiki, po malarstwo sztalugowe. Specjalizuje się w akwareli, temperze i oleju,
 • bogaty dorobek artystyczny obejmuje portrety, pejzaże, martwe natury, kwiaty, ilustracje i miniatury oraz liczne projekty z dziedziny architektury wnętrz,
 • dorobek artystyczny prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą,
 • jej prace znajdują się w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą,
 • wielokrotnie odznaczana.

Przemysław Andrzej Mikołajczak:

 • regionalista,
 • członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • Sekretarz, następnie Prezes Oddziału PTTK w Międzyrzeczu,
 • przygotowywał i prowadził imprezy turystyczne i krajoznawcze o randze ogólnopolskiej,
 • promował walory krajoznawcze Województwa Gorzowskiego, a następnie Lubuskiego,
 • Członek Koła Przewodników Terenowych,
 • opiekun pierwszej trasy podziemnej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,
 • wolontariusz w pracach na rzecz Zespołu Parków Krajobrazowych i Rezerwatu „Nietoperek”,
 • członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników przy Urzędzie Marszałkowskim,
 • współuczestniczył w wytyczeniu i oznakowaniu turystyczno-pielgrzymkowego szlaku „Lubuska Droga św. Jakuba”,
 • z zespołem realizuje prace znakarskie na Lubuskim Rowerowym Szlaku Cystersów od Rokitna do Gościkowa,
 • współautor opracowań krajoznawczych, treści map Ziemi Lubuskiej, opracowań turystycznych i projektów sieci szlaków dla Euroregionu „Pro Europa Viadrina“ i gmin Województwa Lubuskiego,
 • prowadzi działalność edukacyjną dzieci i młodzieży,
 • wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.

Franciszek Runiec:

 • prawie 40 lat swojej aktywności zawodowej poświęcił zielonogórskim uczelniom – Wyższej Szkole Inżynierskiej, Politechnice Zielonogórskiej i Uniwersytetowi Zielonogórskiemu,
 • pracował w wydawnictwie naukowym, zaczynając od stanowiska konserwatora urządzeń poligraficznych, a kończąc na stanowisku dyrektora Oficyny Wydawniczej UZ, największego dziś wydawnictwa naukowego na Ziemi Lubuskiej,
 • wydawnictwo publikuje prace doktorskie, habilitacyjne, profesorskie, książki naukowe. Publikuje także książki i pisma środowisk samorządowych, pozarządowych i społecznych,
 • Członek Senatu UZ, gdzie na 58 członków, tylko 3 pracowników nie jest nauczycielami akademickimi,
 • członek Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”,
 • Członek Kapituły przyznającej coroczną Zielonogórską Nagrodę Literacką,
 • wyróżniany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Ryszard Marcin Zaradny:

 • dr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • od 36 lat prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, początkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej, następnie na Uniwersytecie Zielonogórskim,
 • zaangażowany w dokumentowanie i utrwalanie tożsamości regionu lubuskiego,
 • autor książek i artykułów historycznych, w tym publikacji o przeszłości miasta pt. „Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945-1975”,
 • od momentu powołania Instytutu Politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, pełnił w nim funkcje kierownicze, między innymi Zastępcy Dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu oraz Dyrektora Instytutu,
 • działacz społeczny,
 • członek Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores”, Stowarzyszenia Bratniej Pomocy „Odd Fellows”,
 • Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”,
 • szef zespołu naukowego pracującego nad Encyklopedią Zielonej Góry.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Paweł Wańczko/


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Małgorzata Tramś-Zielińska

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka