zawody strzeleckie weteranów międzyrzecz 30
Zawody strzeleckie weteranów – 2021
Foto: st.szer. Patryk Szymaniec

W ramach zbliżającego się Dnia Weterana, 8 maja br. na Obiektach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora Centrum Weterana. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną udział wzięło około 70 zawodników z całego kraju.

Maj – ze względu na przypadający w dniu 29 bieżącego miesiąca Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa nazwany jest miesiącem weterana.
Przybliżając główny kierunek działań jednostki organizacyjnej stacjonującej w Warszawie, jaką jest Centrum Weterana Działań poza Granicami Kraju (CWDPGK), w której obowiązki Dyrektora pełni płk Szczepan Głuszczak jest wsparcie i pomoc dla weteranów, ich rodzin oraz pracowników wojska poległych podczas działań poza granicami kraju (pełni funkcję ośrodka).

zawody strzeleckie weteranów międzyrzecz 40
Zawody strzeleckie weteranów – 2021
Foto: st.szer. Patryk Szymaniec

Jak możemy przeczytać na dostępnej w sieci internetowej stronie CWDPGK, istotą ich działalności jest realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Głównym celem jest upowszechnienie wśród społeczeństwa dorobku i znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw.
I tak właśnie w ramach integracji środowiska weteranów w sobotę, 8 maja na obiektach szkoleniowych 17WBZ przy współpracy OSPWL w Wędrzynie oraz 45 WOG odbyły się zawody strzeleckie weteranów.

zawody strzeleckie weteranów międzyrzecz 59
Zawody strzeleckie weteranów – 2021
Foto: st.szer. Patryk Szymaniec

Do OSPWL w Wędrzynie na majowe zawody przybyło blisko 70 weteranów z całej Polski (prawie z każdego rodzaju Sił Zbrojnych) – głównie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, ale również żołnierzy rezerwy.
Otwarcie zawodów nastąpiło po złożeniu meldunku przez płk. Szczepana Głuszczaka – pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Weterana zastępcy dowódcy 17WBZ płk. Markowi Pieniakowi.
„Zawody zostały podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich odbył się na strzelnicy bojowej piechoty. Kolejno zawodnicy przystąpili do rywalizacji w konkurencjach strzeleckich z pistoletu wojskowego oraz karabinka szturmowego” – komentuje por. Krzysztof Skrobisz, oficer sekcji szkoleniowej 17WBZ.

Po zaciętej, strzeleckiej rywalizacji na celność i skupienie uczestnicy zawodów przeszli płynnie do części pokazowej sobotniego przedsięwzięcia, gdzie mogli przyjrzeć się bliżej KTO Rosomak czy zestawowi przeciwlotniczemu — Poprad. Weterani mieli możliwość zapoznania z możliwościami strzeleckimi karabinów wyborowych prezentowanych przez Zakłady Mechaniczne z Tarnowa. W ramach edukacyjnych został przeprowadzony szereg bloków tematycznych, m.in.: szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy zagadnienia związane z SERE poziom C.

międzyrzecz patrykszymaniec dzienweterana 000
Zawody strzeleckie weteranów – 2021
Foto: st.szer. Patryk Szymaniec

Kolejnym etapem sobotniego pikniku była część rekreacyjna. Weterani mogli sprawdzić się w przeciąganiu SOT (Samochodu Osobowo Terenowego) typu Honker na linie, wyciskaniu kettlebell, strzelaniu z łuku, zajęć z BLOS czy szybkości reakcji podczas strzelań sytuacyjnych na symulatorze Śnieżnik. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszył się JASKIER – symulator szkolenia kierowców KTO. Podczas sportowej rywalizacji czas uprzyjemniał występ zespołu Brewki wraz z pracownikami klubu wojskowego z Wędrzyna oraz młodej wokalistki Kaliny Tomysek.

Po intensywnym, spędzonym na sportowej rywalizacji oraz wymianie doświadczeń dniu nadszedł czas na podsumowanie zawodów. Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk dypl. Dariusz Kosowski serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. – „W okresie poprzedzającym Dzień Weterana chciałbym życzyć wam dużo zdrowia, które pozwoli na dalszą realizację zadań w służbie i planów w życiu prywatnym. Wszystkiego dobrego”.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Patryk Szymaniec/


Uhonorowania pucharami zwycięzców zawodów strzeleckich dokonał płk dypl. Dariusz Kosowski oraz płk Szczepan Głuszczak. Klasyfikacja ze strzelania z karabinka szturmowego na odległość 100 m plasuje się następująco.

1 miejsce – plut. Dariusz Gientek z 17WBZ,
2 miejsce – mjr Mariusz Jaśkowski z 3SLTr,
3 miejsce – plut. Norbert Beneś z 6BPD.

W klasyfikacji strzeleckiej z pistoletu wojskowego na odległość 25 m:
1 miejsce – st.kpr. Tomasz Kucharski z 18bpd,
2 miejsce – ppor. Adam Więciorek z 18bpd,
3 miejsce – st.chor.szt. Marcin Stypółkowski z 17WBZ.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w zawodach.

Z pewnością zawody są okazją do spotkania i integracji środowiska weteranów biorących udział w działaniach poza granicami kraju i ich rodzin. Tego typu przedsięwzięcia sprzyjają wymianie doświadczeń i spostrzeżeń.


Tekst: ppor. Anna Dominiak