OGŁOSZENIE

zwiadowcza rywalizacja 12W dniach od 16 do 18 marca br. w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej odbyły się coroczne, zawody użyteczno-bojowe drużyn rozpoznawczych. Reprezentanci wszystkich pododdziałów walczyli o puchar dowódcy brygady.

Od wtorku na międzyrzeckich i wędrzyńskich obiektach szkoleniowych o miano najlepszego pododdziału rozpoznawczego, a tym samym o puchar dowódcy 17WBZ walczyło 5 drużyn. Każda z nich składała się z 4 żołnierzy, dowódcy oraz zwiadowców. W zawodach wzięły udział etatowe pododdziały ze składu kompanii rozpoznawczej oraz batalionów zmotoryzowanych.

W pierwszy dzień zmagań odbył się szereg szkoleń dla komisji sędziowskiej oraz instruktaż z omówieniem warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników zawodów.

zwiadowcza rywalizacja 14Każda z uczestniczących w zawodach drużyn pomyślnie przeszła wszystkie konkurencje, które były oddzielnie punktowane. Pierwsze zadanie polegało na prowadzeniu obserwacji w danym sektorze rozpoznania, a następnie wykryciu i wskazywaniu jak największej ilości celów. Po upływie określonego czasu na pierwszą konkurencję zwiadowcy przystąpili do kolejnej, zespołowej a mianowicie do identyfikacji sylwetek sprzętu bojowego.

Dzień trzeci zmagań – ogniowy. Czwartkowy poranek żołnierze rozpoczęli od strzelania na celność i skupienie. Leżąc, prowadzili pojedynczy ogień na odległości 100 metrów. W tym przypadku, każdy punkt był na wagę złota.
Po części strzeleckiej – indywidualnej przyszedł czas na kierowanie ogniem pododdziału. Po komendzie „Naprzód” każda z drużyn miała 20 minut na zidentyfikowanie sylwetki przeciwnika i zniszczenie jak największej jej ilości.
Normy ze szkolenia ogniowego były ostateczną konkurencją zamykającą brygadowe zawody.
zwiadowcza rywalizacja 10Przez trzy kolejne dni pomiędzy drużynami toczyła się równa walka. Zwiadowcy w pełnym oporządzeniu taktycznym, w tym z bronią etatową, maską przeciwgazową, hełmem, kamizelką taktyczną i przyrządami do obserwacji przechodzili płynnie przez wszystkie etapy zawarte w scenariuszu zawodów. Każdy z pododdziałów wystawił swoich najlepszych żołnierzy, którzy wykazali się ogromną wiedzą specjalistyczną, umiejętnościami charakteryzującego dobrego zwiadowcę oraz wzorową kondycją fizyczną.

zwiadowcza rywalizacja 18W wyniku sportowej, zaciętej i wyczerpującej rywalizacji wyłoniono zwycięzcę tegorocznych zawodów. Na podium stanęła 2 drużyna rozpoznawcza z kompanii rozpoznawczej, która z rąk pełniącego obowiązki dowódcy brygady płk. Wojciecha Ziółkowskiego odebrała puchar 17WBZ. Na drugim miejscy uplasowała się drużyna rozpoznawcza z 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej. Natomiast drużyna z 1 batalionu uzyskała ostatnie, trzecie miejsce na podium.

W związku z panującą pandemią koronawirusa tegoroczne zawody użyteczno-bojowe zostały przeprowadzone z zachowaniem obostrzeń i przepisów sanitarno-epidemiologicznymi.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Patryk Szymaniec/st.szer. Kamil Śpiączka/


Tekst: ppor. Anna Dominiak

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię