Elżbieta Anna Polak w Międzyrzeczu30 kwietnia, br. w południe mieszkańców Międzyrzecza odwiedziła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Pani marszałek rozmawiała z mieszkańcami miasta, rozdawała ulotki i przypominała o piętnastej, okrągłej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, którą będziemy obchodzić 1 maja. Podkreślała korzyści jakie nasz kraj uzyskał dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. Mówiła o swobodnym przepływie ludzi i kapitału, a także o inwestycjach w różnych sektorach krajowej gospodarki, które powstały w naszym kraju dzięki unijnemu finansowaniu.

Pani marszałek zachęcała także do  udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 roku.