OGŁOSZENIE

Instytut Rachunkowości i Podatków, PKO Bank Polski zdobył nagrodę specjalną „The Best of The Best” …

W XV edycji konkursu The Best Annual Report organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, PKO Bank Polski zdobył nagrodę specjalną „The Best of The Best”. Raport banku uzyskał blisko 90 punktów na 100 możliwych i był to najlepszy wynik w kategorii Banki i Instytucje Finansowe. Kapituła wyróżniła również bank za oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

„Jesteśmy dumni, że Kapituła, kolejny rok z rzędu, doceniła naszą pracę i uznała raport PKO Banku Polskiego za wzorcowy. Wkładamy dużo pracy w utrzymanie najwyższego poziomu sprawozdawczości, dobrej komunikacji z otoczeniem i transparentności dialogu z interesariuszami. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, mojemu zespołowi za zaangażowanie i profesjonalizm. To Wasza nagroda” – mówi Danuta Szymańska, dyrektor Pionu Rachunkowości w PKO Banku Polskim

Raport roczny PKO Banku Polskiego prezentuje szerokie spektrum informacji o spółce i grupie kapitałowej. Przedstawione w nim informacje odpowiadają formalnym wymogom, krajowym i międzynarodowym zaleceniom, ale też kształtują dobrą praktykę w sprawozdawczości finansowej i są zgodne z oczekiwaniami rynku. Inwestorzy coraz bardziej interesują się aspektami niefinansowymi działalności emitentów, szczególnie w zakresie oddziaływania na otoczenie i środowisko naturalne, dlatego umiejętna integracja danych finansowych i niefinansowych stale zyskuje na znaczeniu. W tym roku Kapituła konkursu doceniła bank również za oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Eksperci wysoko oceniają raporty roczne banku za wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów. Raport roczny PKO Banku Polskiego za rok 2019 uzyskał najwyższy wynik w punktacji ogólnej w kategorii Banki i Instytucje Finansowe, blisko 90 punktów na 100 możliwych. Ponadto, sprawozdanie finansowe banku zdobyło ponad 39 punktów na 40 – kolejny raz najwięcej w swojej kategorii.

Od lat PKO Bank Polski wypracowuje solidne wyniki, zwiększa skalę działania, utrzymuje płynność finansową i silną pozycję kapitałową. To zwiększa jego odporność na trudniejsze warunki gospodarcze wywołane epidemią SARS-CoV-2. Bank dobrze wykorzystał okres koniunktury i obecnie notuje lepszą, niż w całym sektorze dynamikę zysku. Dzięki temu, może kontynuować działania związane z digitalizacją kolejnych procesów i aktywne włączać się w pomoc polskim firmom i ich pracownikom.

„The Best Annual Report” to konkurs wyróżniający najwyższą jakość sprawozdań. Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził go już po raz piętnasty. Organizatorzy konkursu podkreślają znaczenie dobrze przygotowanych raportów rocznych dla akcjonariuszy i inwestorów. Ich przełożenie na możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych zwiększa bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce.

 *  *  *

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I półroczu 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,3 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 377 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,46 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I półrocza 2020 r. miała ponad 4,7 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię