OGŁOSZENIE

14 lutego 2018 r. w siedzibie międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odbyła się konferencja prasowa podczas której pan Henryk Woźniak, Prezes Zarządu Spółki podsumował miniony rok funkcjonowania przedsiębiorstwa i przedstawił  plany na najbliższą przyszłość.

Jak pamiętamy w drugiej połowie 2016 r. przeprowadzono wiele analiz, których efektem było wypracowanie koncepcji powołania spółki komunalnej, której Gmina zleciłaby do realizacji szereg zadań komunalnych, aktualnie wykonywanych przez firmy prywatne, często z poza Międzyrzecza. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostało powołane na wniosek Burmistrza Międzyrzecza,  Remigiusza Lorenza.  Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki w dniu 14 lutego 2017 r. Zbieżność z datą Walentynek jest tu zupełnie przypadkowa.

Fotorelacja 

Zdjęcia: Kazimierz Czułup


Podsumowanie funkcjonowania PGK po upływie roku jest jak najbardziej zasadne i w tej kwestii trudno mówić tu o zaskoczeniu. Pewną nowością na skalę Międzyrzecza jest przyjęta forma, bo konferencji prasowych raczej w naszym mieście się nie organizuje, ale to już jest zupełnie inny temat.

Spotkanie prezes Woźniak rozpoczął od przypomnienia faktów związanych z powołaniem PGK . Następnie podzielił się informacjami związanymi z realizacją zadań nałożonych przez samorząd na nowo powołane przedsiębiorstwo.
Warto przypomnieć, że pierwszym zadaniem Spółki powierzonym do realizacji z dniem 1 kwietnia 2017 roku było zarządzanie Ośrodkiem Wypoczynkowym Głębokie.
Aktualnie przedsiębiorstwo zarządza Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, administruje Cmentarzami Komunalnymi i Targowiskiem Miejskim, a od lipca 2018 roku przejmie zarządzanie terenami zielonymi w mieście. Równolegle do realizowanych obecnie zadań przedsiębiorstwo przygotowuje się do przyjęcia kolejnego zadania związanego z szeroko pojętym oczyszczaniem miasta. Na razie to plany, bo do realizacji tego zadania niezbędne jest doposażenie przedsiębiorstwa w niezbędne pojazdy.

Podczas rozmowy poruszone zostały, między innymi tematy związane z OW Głębokie. Prezes Woźniak omówił, budzące w ubiegłym roku tak wiele emocji kwestie związane umowami dzierżawy gruntów i zmianami jakich dokonano we wspomnianych umowach. Zdementowane zostały twierdzenia, jakoby dzierżawcom w nowych umowach nie gwarantuje się zwrotu nakładów poniesionych na dzierżawionym gruncie.

„Chciałbym podkreślić, że kwestia ta została w umowie inaczej rozwiązana aniżeli w umowach dzierżawy uprzednio zawieranych przez MOSiW. Różnica w podejściu do kwestii zwrotu nakładów w umowie wynika bowiem z tego, iż MOSiW będąc jednostką budżetową Gminy Międzyrzecz działał w imieniu właściciela nieruchomości, czyli Gminy Międzyrzecz, natomiast PGK będąc spółką działa w imieniu własnym, nie może więc odpowiadać za zwrot nakładów Dzierżawców, do tego jest bowiem uprawniony jedynie właściciel nieruchomości OW Głębokie. Pamiętać przy tym należy, iż sam zapis w umowie absolutnie nie zmienia sytuacji prawnej Dzierżawców.” – powiedział Prezes Woźniak.

Na zakończenie, trwającej godzinę konferencji Pan Henryk Woźniak nakreślił ogólną koncepcję przyszłych działań przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju, a także sposobu współdziałania z podmiotami, a także organizacjami społecznymi w zakresie poprawy funkcjonowania i wizerunku naszego miasta. Dużo czasu pan Prezes poświęcił planom związanym z rozwojem OW Głębokie.

Henryk Maciej Woźniak
Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
prezentuje plany działania przedsiębiorstwa na
najbliższy okres.

„Mam takie plany – i tu został zaprezentowany dokument –  … ale podczas tego spotkania ich nie ujawnię, bo w pierwszej kolejności chcę z nimi zapoznać Radę Nadzorczą. Nie może tak być, żeby członkowie Rady Nadzorczej o tych planach dowiadywali się z mediów.” – zaznaczył Prezes Woźniak.
Podczas rozmowy udało nam się jednak uzyskać kilka ogólnych założeń na tegoroczny sezon, a także na najbliższe lata. Trzeba przyznać, że Pan Prezes podszedł bardzo ambitne do tematu, a ilość pomysłów i ich zakres może niejednego zaskoczyć. – „Bardzo ważne jest to – podkreślił Prezes Woźniak, że nie brakuje życzliwości we władzach miasta.”

Kadry z filmu

Reasumując, wspomniane koncepcje wcale nie muszą być mrzonką. Bez wątpienia, realizacja tych ambitnych planów może się udać, ale tylko w w określonych i sprzyjających warunkach. Niewątpliwie czynnikiem determinującym będzie pozyskanie wieloletniego finansowania wspomnianych projektów.
Konferencja została zarejestrowana. Zapraszamy do oglądania relacji filmowej.

Film

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię