7 grudnia 2017 r. w Międzyrzeczu odbyła się ciekawa konferencja naukowa, podczas której mówiono o Województwie Lubuskim i nie tylko.

„Od poznania do umiłowania małej Ojczyzny”

Antiquo More
Gościom czas oczekiwania na konferencję umilał
międzyrzecki zespół muzyki dawnej Antiquo More.

Pod takim tytułem Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski oraz Gmina Międzyrzecz zorganizowały konferencję naukową poświęconą Ziemi Lubuskiej. Podczas spotkania mówiono nie tylko o „Małej ojczyźnie”, ale także o szeroko pojętej kwestii ochrony środowiska przyrodniczego i o zmianach zachodzących w krajobrazie pod wpływem działalności gospodarczej człowieka, szczególnie tej związanej z organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Omawiana tematyka w wielu obszarach odwoływała się do skutków, tzw. globalizacji, która ma niewątpliwy wpływ na proces edukacji oraz relacje gospodarcze i obyczajowe lokalnych wspólnot, także te związane ze sposobem wypoczywania i wyboru miejsc na spędzanie urlopu.
Usłyszeliśmy także wiele nowinek z dziedziny IT, która jako nowa dziedzina wiedzy, skutecznie integruje różne technologie (sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, telekomunikację i teleinformatykę). Nowości w dziedzinie przetwarzania i udostępniania informacji, jak się okazuje od dawna mają wpływ na sposoby promocji i szeroko pojętego wspomagania działań o charakterze turystycznym, począwszy od elektronicznych map i przewodników turystycznych, a na znanej chyba wszystkim nawigacji kończąc.

Wiele tez postawionych podczas prelekcji zostało bez odpowiedzi, tu niejednokrotnie słuchacze zmuszeni byli do osobistych przemyśleń i szukania rozwiązań.

Przybyli na konferencję niestety trochę się rozczarowali po ogłoszeniu komunikatu o tym, że ze względu na chorobę i pobyt w szpitalu w konferencji nie będzie uczestniczył zapowiadany wcześniej prof. dr hab. Jan Miodek.
Wielka szkoda, cóż, być może jeszcze kiedyś uda się powtórzyć w podobnej formule, to naukowe przedsięwzięcie i wtedy będziemy mieli niewątpliwą przyjemność posłuchać wywodów tak zacnego językoznawcy i gawędziarza, którego z pewnością zna każdy mieszkaniec naszego kraju.

W konferencji uczestniczył wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik. Gości powitał Remigiusz Lorenz, Burmistrz Międzyrzecza:

Następnie głos zabrali kolejno:

Prof. dr hab. Pola Kuleczka

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik

Ks. Grzegorz Sławek

Ks. Andrzej Wawrzysiuk

Dariusz Wróblewski, Starosta Zielonogórski

Po przemówieniach rozpoczęły się prelekcje zgodnie z przyjętym programem

Program konferencji:
 8:00 – 9:00 − Rejestracja uczestników
9:00-10:00 − Otwarcie konferencji i wystąpienia gości

 10:00 – 11:30 − Sesja plenarna I

  − Prof. dr hab. Jan Miodek (Wrocław), Polszczyzna lat 1918-2018 – ze względu na chorobę Jana Miodka ten punkt programu się nie odbył

  − Prof. dr hab. Maciej Pietrzak (Leszno), „Zmiany zachodzące w krajobrazie obszarów użytecznych turystycznie.”

  − Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (Poznań), „Ochrona środowiska przyrodniczego człowieka. Między niewiedzą, naiwnością i obłudą.”

 11:30 – 12:00 − Przerwa

 12:00 – 13:00 − Sesja plenarna II

  − Prof. n. dr hab. Marceli Tureczek (Zielona Góra) „Edukacja regionalna w dobie globalizacji a problem budowania wspólnot lokalnych.”

  − Mgr inż. Jerzy Kapłon (Kraków), „Nowoczesne formy przekazu wiedzy krajoznawczej.”

 13:30 – 14:30 – Wycieczka krajoznawcza
15:30 − Obiad
16:30− Zakończenie konferencji


Foto: Kazimierz Czułup


Konferencja odbyła się na terenie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Po zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy podzieleni na dwie grupy odwiedzili Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego i Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

Przedsięwzięcie zakończyło się wspólnym obiadem w Kęszycy Leśnej w ośrodku rekolekcyjnym „Lubuski Nazaret”, którym zarządza ks.  Andrzej  Wawrzysiuk.  Należy wspomnieć, że  „Lubuski Nazaret”, to  obiekt spełniający wszelkie europejskie standardy, którego potencjał umożliwia zorganizowanie i zabezpieczanie najbardziej złożonych przedsięwzięć. Bez wątpienia największą wartością tego miejsca jest załoga Nazaretu, której profesjonalizm i umiejętności, szczególnie te kulinarne mieliśmy okazję poznać podczas obiadu. Wielkie brawa.

Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego i Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza.