Polacy popierają uczciwe wynagrodzenia z internetu dla twórców filmowych.

Koncerny streamingowe powinny dzielić się zyskiem z polskimi twórcami filmowymi - tak uważa większość Polaków. Zdaniem aż 81% z nich twórcy powinni mieć udział w sukcesie swojego filmu i ich wynagrodzenie powinno odpowiadać rozmiarowi tego sukcesu. Prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego przez agencję SW Research na zlecenie SFP-ZAPA.

0
353
wynagrodzenie dla twórców filmowych 000
Serwisy streamingowe nieodwracalnie zmieniły dotychczasowe zasady gry i modele dystrybucji, a polskie prawo wciąż nie nadąża za tak dynamicznym rozwojem akcji. Konieczność uregulowania tej kwestii i wprowadzenia tantiem z internetu jest dla branży filmowej faktem. A co sądzi o tym reszta społeczeństwa?
OGŁOSZENIE

wynagrodzenie dla twórców filmowych 001
Ponad 81% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców. A ponad połowa Polaków uważa, że jednym z najważniejszych warunków rozwoju działalności pracy twórczej w Polsce jest poprawa przepisów prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Stwierdziło tak 52,6% ankietowanych.

Koncerny streamingowe powinny dzielić się zyskiem z polskimi twórcami filmowymi – tak uważa większość Polaków. Zdaniem aż 81% z nich twórcy powinni mieć udział w sukcesie swojego filmu i ich wynagrodzenie powinno odpowiadać rozmiarowi tego sukcesu. Prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego przez agencję SW Research na zlecenie SFP-ZAPA.

Serwisy streamingowe nieodwracalnie zmieniły dotychczasowe zasady gry i modele dystrybucji, a polskie prawo wciąż nie nadąża za tak dynamicznym rozwojem akcji. Konieczność uregulowania tej kwestii i wprowadzenia tantiem z internetu jest dla branży filmowej faktem. A co sądzi o tym reszta społeczeństwa? Można się tego dowiedzieć z badania „Twórcy filmowi w oczach Polaków. Ilościowe badanie opinii.”, przeprowadzonego przez agencję SW Research na zlecenie SFP-ZAPA.

Badanie dotyczyło głównie opinii na temat pracy w branży kreatywnej oraz stosunku do kwestii praw autorskich oraz wynagrodzeń za korzystanie z dzieł polskich autorów w internecie.

Najistotniejsze wnioski z odpowiedzi jakich udzieliła reprezentatywna grupa Polek i Polaków wyglądają następująco:

  • Wśród badanych zdecydowanie przeważa opinia, że twórcom należy się proporcjonalne do skali rozpowszechniania i popularności ich dzieł wynagrodzenie. Ponad 80% z nich jest zdania, że twórcy powinni mieć udział w sukcesie swojego filmu i ich wynagrodzenie powinno odpowiadać rozmiarowi tego sukcesu.
  • Prawie 70% Polaków jest zdania, że twórcy filmowi powinni być wynagradzani za wykorzystywanie ich pracy w internecie na takich samych zasadach jak w przypadku DVD czy TV.
  • Również blisko 70% badanych uważa, że platformy streamingowe powinny dzielić się swoim sukcesem komercyjnym z twórcami. Zdecydowana większość, bo aż ¾ Polaków uważa bowiem, że wysokość wynagrodzenia przekłada się na jakość tworzonych produkcji.
  • Aż 81% Polaków uważa, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców. Zdecydowana większość badanych uważa też, że obecny stan rzeczy, czyli brak tantiem ze strony cyfrowych gigantów, dyskryminuje polskich twórców względem ich zagranicznych konkurentów (aż 64% procent ankietowanych wskazało odpowiedzi tak/raczej tak).
  • Przeważa także opinia, że duże korporacje zagraniczne (takie jak np. Netflix, Amazon, czy HBO), które w swojej działalności rozpowszechniają filmy czy seriale, powinny podlegać temu samemu prawu i zasadom działania, co podobne podmioty działające w Polsce. Uważa tak ponad 68% Polaków.
  • Ponad 81% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców. A ponad połowa Polaków uważa, że jednym z najważniejszych warunków rozwoju działalności pracy twórczej w Polsce jest poprawa przepisów prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Stwierdziło tak 52,6% ankietowanych.

Wybrane szczegółowe wyniki badania:

Wynagrodzenie twórców za wykorzystanie pracy w internecie

Ponad dwie na trzy osoby (68%) są zdania, że wykorzystanie prac w internecie powinno wiązać się z wynagrodzeniem proporcjonalnym do skali wykorzystania, podobnie jak w przypadku telewizji czy płyt DVD

  • 24,1% – zdecydowanie tak
  • 44,3% – raczej tak
  • 28,3% – nie wiem/ trudno powiedzieć
  • 2,6% – raczej nie
  • 0,7% – zdecydowanie nie

Więcej niż dwóch na trzech badanych (68%) uważa, że zagraniczne platformy VOD powinny dzielić się sukcesem komercyjnym danej produkcji z jej twórcami

  • 22% – zdecydowanie tak
  • 48,4% – raczej tak
  • 28,5% – nie wiem/trudno powiedzieć
  • 2,1% – raczej nie
  • 1% – zdecydowanie nie

Stosunek do wynagrodzenia twórców audiowizualnych

Czterech respondentów na pięciu (81%) jest zdania, że twórcy powinni mieć udział w sukcesie swojego filmu i ich wynagrodzenie powinno odpowiadać rozmiarowi tego sukcesu

  • 34,8% – zdecydowanie tak
  • 46,1% – raczej tak
  • 17,1% – nie wiem/ trudno powiedzieć
  • 2,3% – raczej nie
  • 0,7% – zdecydowanie nie
  • Regulacje prawne systemu wynagrodzeń

Czterech badanych na pięciu (81%) jest zdania, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców.

  • 43,4% – zdecydowanie tak
  • 37,8 % – raczej tak
  • 16,5 % – nie wiem/ nie mam zdania
  • 1,5% – raczej nie
  • 0,8% – zdecydowanie nie

Niemal siedem osób na dziesięć (68%) sądzi, że duże zagraniczne korporacje (np. Netflix, Amazon, HBO) powinny podlegać w Polsce tym samym zasadom, co inne podmioty.

  • 30,8% – zdecydowanie tak
  • 37,5% – raczej tak
  • 27,5% – nie wiem/nie mam zdania
  • 3,2% – raczej nie
  • 1% – zdecydowanie nie

Prawie dwóch na trzech badanych (65%) ocenia, że polskie prawo powinno zrównać regulacje w zakresie wynagrodzeń autorskich między serwisami streamingowymi i innymi podmiotami (nadawcy telewizyjni, kina, wydawcy płyt DVD.

  • 23,9% – zdecydowanie tak
  • 40,6% – raczej tak
  • 31,3% – nie wiem/ nie mam zdania
  • 3,4% – raczej nie
  • 0,8% – zdecydowanie nie

Badanie przeprowadzone zostało przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej (ze względu na łączny rozkład płci, wieku i miejsca zamieszkania) grupie Polaków 18+, N=1000


 Źródło informacji: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię