20 lutego 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu w godzinach 10:00-13:00 odbyły się kolejne Targi Pracy.

Międzyrzeckie Targi Pracy są spotkaniem osób planujących karierę zawodową oraz firm czy instytucji, które poszukują pracowników, stażystów i praktykantów. To wyjątkowa okazja dla studentów oraz absolwentów szkół średnich, wyższych i zawodowych, bezrobotnych, i zatrudnionych, by w jednym miejscu porozmawiać z wieloma pracodawcami, a także przełamać pierwsze lody w kontakcie z rekruterami i przedstawicielami zakładów pracy.

Organizatorem tej cennej imprezy jest Powiatowy Urząd Pracy oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu, które już kolejny raz zaprosiły osoby bezrobotne, poszukujące pracy, uczniów szkół oraz wszystkich chętnych na targi pracy.

Oficjalnego otwarcia tegorocznych Targów Pracy dokonali wspólnie ze Starostą Międzyrzeckim, Agnieszką Olender pani Beata Gołębiewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu i pan Krzysztof Marzec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu.

Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej swoje stoiska obok przedstawicielstw zakładów pracy rozłożyły także służby mundurowe: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Policja, Służba Więzienna, a konkretnie przedstawiciele Zakładu Karnego w Międzyrzeczu, a także Obrony Terytorialnej.

Podczas targów było można poznać aktualną oferty pracy na lokalnym rynku, a także można było się spotkać pracodawcami, którzy chętnie dzielili się informacjami i ofertami swoich zakładów pracy.  Poszukujący pracy podkreślali to, że można było porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, którzy w merytoryczny sposób przekazywali informacje o usługach i instrumentach oferowanych na lokalnym rynku pracy. Bogatą ofertę przygotowały również instytucje szkoleniowe.

Chętni mogli również zapoznać się z ofertami pracy w ramach sieci EURES Polska, sieci stworzona przez Komisję Europejską oraz publiczne służby zatrudnienia w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tu można było poznać oferty bezpośrednio od pracodawców z krajów UE/EOG szczególnie zainteresowanych rekrutacją pracowników z Polski.

 Oferty EURES są bezpieczne i rzetelne, ponieważ zostały:

 • zarejestrowane w urzędach pracy właściwych dla siedziby pracodawców,
 • sprawdzone przez zagranicznych doradców EURES,
 • przesłane do wszystkich wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w Polsce,
 • przetłumaczone na język polski,
 • uzgodnione z pracodawcą w zakresie treści oferty i sposobu rekrutacji.

O sytuacji na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim mówi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu Pani Beata Gołębiewska.
AUDIO

 

Chętni mogli także uzyskać wyczerpujące informacje o usługach i instrumentach rynku pracy oferowanych przez PUP w Międzyrzeczu. Poszukujący pracy poza Międzyrzeczem mogli zaczerpnąć wyczerpujących informacji u przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Okazuje się, ze pracy jest w bród, ale niestety nie wszystkim odpowiadają warunki płacowe. Firmy z powiatu międzyrzeckiego szukają kelnerów, kucharzy, przewodników turystycznych i pracowników obsługujących linie produkcyjne.
Wśród deficytowych zawodów znajdują się, między innymi:

 •  kelnerzy i barmani
 •  kierowcy autobusów
 •  kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 •  krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 •  lekarze
 •  listonosze i kurierzy
 •  betoniarze i zbrojarze
 •  blacharze i lakiernicy samochodowi
 •  brukarze
 •  cieśle
 •  cukiernicy
 •  fryzjerzy
 •  piekarze
 •  spawacze
 •  ślusarze
 •  tapicerzy
 •  nauczyciela
 •  pielęgniarki
 •  pracownicy socjalni

O aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie lubuskim mówi pan Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
AUDIO

 

Każdego roku odnotowywany jest wzrost osób bezrobotnych w styczniu. W marcu zaczynają się powoli prace sezonowe, na przykład rolnicze i sytuacja ulega poprawie. Stopa bezrobocia cały czas spada. W roku 2019 w województwie lubuskim wynosiła 4,8%. To mniej niż w całym kraju, gdzie wynosiła 5,2%. Aktualnie na rynku to pracodawca jest poszukującym pracownika. Szkoda, że w ślad za zmianą wskaźnika bezrobocia nie ulega większej zmianie wskaźnik dotyczący płac. Wzrost wynagrodzenia, nawet jeśli jest odnotowywany, to niestety nie równoważy wzrostu sen towarów i usług z jakimi aktualnie mamy do czynienia.
Warto także pamiętać, że na kształt rynku pracy w województwie ma wpływ bliskość granicy państwa i oferta pracy u zachodniego sąsiada.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/