Na zaproszenie marszałek Elżbiety Anny Polak, 29 czerwca br. odbyło się spotkanie z władzami powiatu międzyrzeckiego: starostą Agnieszką Olender oraz wicestarostą Zofią Plewą, a także przewodniczącą sejmiku Wioletą Haręźlak i radną województwa Aleksandrą Mrozek. Spotkanie dotyczyło możliwości wsparcia budowy nowego domu dziecka w Skwierzynie, o co podczas ostatniej sesji sejmiku wnioskowała radna Mrozek.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas sesji sejmiku odpowiedziała na interpelację radnej Aleksandry Mrozek, że dodatkowe wnioski, które wpływają do budżetu będą rozpatrywane w zależności od tego, jak uda się zrealizować dochody samorządu. – „W tej chwili realizujemy to, co zaplanowaliśmy w budżecie województwa i to w mniejszym zakresie niż zaplanowano” – wyjaśniała.

9 czerwca od Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego wpłynęła prośba o dofinansowanie budowy budynku domu dziecka w Skwierzynie. Koszt całego przedsięwzięcia to 3,6 mln zł.

Obecna na spotkaniu przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak przedstawiła inicjatywę uchwałodawczą klubu Samorządowe Lubuskie wraz z uzasadnieniem. Czytamy w nim, że Powiat Międzyrzecki ma obowiązek dostosować istniejącą placówkę opiekuńczo-wychowawczą do obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku w placówce może przebywać tylko 14 wychowanków. Dlatego priorytetem jest wybudowanie nowego domu dziecka w Skwierzynie, co umożliwi dzieciom już w nim mieszkającym na pozostanie w obecnym środowisku. Obecnie przebywa w nim 25 wychowanków w wieku od 10 do 24 lat oraz małoletnia matka z 3-miesięcznym dzieckiem. Klub radnych Samorządowe Lubuskie zawnioskował o wsparcie w wysokości 500 tys. zł.

Marszałek zauważyła, że Powiat Międzyrzecki w tegorocznym budżecie województwa ma już zagwarantowaną pomoc w wysokości 7 mln zł na budowę obwodnicy Trzciela. Postara się więc znaleźć źródło finansowania. Chciałaby jednak, żeby była to pomoc systemowa w oparciu o Program Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego oraz Program wsparcia rodziny.

29 czerwca Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego