OGŁOSZENIE

Na zaproszenie marszałek Elżbiety Anny Polak, 29 czerwca br. odbyło się spotkanie z władzami powiatu międzyrzeckiego: starostą Agnieszką Olender oraz wicestarostą Zofią Plewą, a także przewodniczącą sejmiku Wioletą Haręźlak i radną województwa Aleksandrą Mrozek. Spotkanie dotyczyło możliwości wsparcia budowy nowego domu dziecka w Skwierzynie, o co podczas ostatniej sesji sejmiku wnioskowała radna Mrozek.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas sesji sejmiku odpowiedziała na interpelację radnej Aleksandry Mrozek, że dodatkowe wnioski, które wpływają do budżetu będą rozpatrywane w zależności od tego, jak uda się zrealizować dochody samorządu. – „W tej chwili realizujemy to, co zaplanowaliśmy w budżecie województwa i to w mniejszym zakresie niż zaplanowano” – wyjaśniała.

9 czerwca od Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego wpłynęła prośba o dofinansowanie budowy budynku domu dziecka w Skwierzynie. Koszt całego przedsięwzięcia to 3,6 mln zł.

Obecna na spotkaniu przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak przedstawiła inicjatywę uchwałodawczą klubu Samorządowe Lubuskie wraz z uzasadnieniem. Czytamy w nim, że Powiat Międzyrzecki ma obowiązek dostosować istniejącą placówkę opiekuńczo-wychowawczą do obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku w placówce może przebywać tylko 14 wychowanków. Dlatego priorytetem jest wybudowanie nowego domu dziecka w Skwierzynie, co umożliwi dzieciom już w nim mieszkającym na pozostanie w obecnym środowisku. Obecnie przebywa w nim 25 wychowanków w wieku od 10 do 24 lat oraz małoletnia matka z 3-miesięcznym dzieckiem. Klub radnych Samorządowe Lubuskie zawnioskował o wsparcie w wysokości 500 tys. zł.

Marszałek zauważyła, że Powiat Międzyrzecki w tegorocznym budżecie województwa ma już zagwarantowaną pomoc w wysokości 7 mln zł na budowę obwodnicy Trzciela. Postara się więc znaleźć źródło finansowania. Chciałaby jednak, żeby była to pomoc systemowa w oparciu o Program Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego oraz Program wsparcia rodziny.

29 czerwca Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię