OGŁOSZENIE

Skazani odbywający karę w  gorzowskim więzieniu uprawiają ogródek warzywny. Wszystko to w ramach programu resocjalizacji „Ogród za murem”.

Żeby wzbudzić w kimś potrzebę zmiany wcale nie trzeba wiele pieniędzy. Wystarczy kawałek ziemi, narzędzia ogrodnicze trochę sadzonek roślin i warzyw.
Jedyne czego potrzeba dużo to pomysłowości wyobraźni i chęci. To wszystko mają wychowawcy pracujący w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku, który podlega Zakładowi Karnemu w Gorzowie Wlkp. Dzięki temu stworzyli program resocjalizacji „Ogród za murem”, w którym uczestniczy 10 skazanych.

Realizacja programu ma na celu przeciwdziałanie prokryminalnym postawom oraz podnoszenie u skazanych poczucia własnej wartości i własnych możliwości min., poprzez pracę w grupie na rzecz osiągnięcia wspólnego celu jakim będzie uprawa roślin i warzyw. Osadzeni prowadzą uprawę zgodną z ekologią, pomagają zagospodarować nadmiar czasu wolnego a także uczą tolerancji, łagodzą agresję, rozwijają umiejętności harmonijnej koegzystencji i współdziałania z innymi osobami na rzecz wspólnego dobra jakim jest środowisko naturalne.

 – „Podczas realizacji programu przekazujemy treści dotyczące: związku człowieka z przyrodą, konieczności poszanowania zasobów przyrody, zasad „odpowiedzialnej konsumpcji” a także inwestycji w poprawę warunków środowiska naturalnego. Uzyskują praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na oszczędne gospodarowanie dobrami naturalnymi a także podstawy ekologicznej uprawy roślin i warzyw” – powiedział kpt. Tomasz Nazwalski wychowawca prowadzący program.

Należy podkreślić, że w związku z obowiązywaniem na terenie Polski stanu epidemii, osadzeni nie wychodzą do pracy poza terenem jednostki a także nie uczestniczą w zajęciach kulturalno–oświatowych organizowanych poza teren Zakładu Karnego.  Realizowany program Ogród Za Murem na terenie OZ Słońsk doskonale wypełnia czas wolny skazanych.


Tekst: mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię