OGŁOSZENIE

Tylko w 2018 r. do KRUS wpłynęło 15 tys. zgłoszeń wypadków w trakcie prac rolniczych. W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym, gdy następuje wzmożenie aktywności w rolnictwie, Instytut Medycyny Interwencyjnej wprowadził program leczenia poszkodowanych, m.in. w wypadkach podczas pracy w gospodarstwach. Dzięki dokładnej diagnostyce możliwy jest nie tylko szybszy powrót do zdrowia, ale też wyższe odszkodowanie.

Lekarze podkreślają, że w leczeniu powypadkowym najważniejszy jest czas oraz dostępność najnowocześniejszych metod. Utrata, nawet niewielkiej i krótkotrwałej zdolności do pracy, może być dla rolnika lub członka jego rodziny, poważnym kłopotem. Stąd tak ważny jest jak najszybszy powrót do zdrowia z możliwością ominięcia kolejek i długich terminów w sieci ośrodków NFZ. Rozwiązaniem tego problemu są programy leczenia opracowywane przez Instytut Medycyny Interwencyjnej.

Nie każdy rolnik jest świadomy tego jak powinien zadziałać w razie wypadku i zdaje się na NFZ. System opieki publicznej najczęściej ogranicza się do podstawowej pomocy, natomiast dużo gorzej sprawdza się w trakcie odzyskiwania pełnej, lub możliwie pełnej sprawności po wypadku. Dalsze leczenie i rehabilitacja to formalna droga przez mękę oraz dalekie terminy wizyt i zabiegów. W efekcie poszkodowany, w wyniku długotrwałych kolejek i niepełnej diagnostyki, zaniedbuje własne zdrowie. W  wyniku niewiedzy i braku czasu traci szansę na dostępne z punktu widzenia medycyny wyleczenie.

 – „Niestety system państwowy nie jest wystarczająco wydolny, by leczenie osoby poszkodowanej przebiegało jak sprawnie – nie da się po prostu uniknąć kolejek nie wspominając o dostępności do najnowszych urządzeń i metod. Pacjenci są często pozostawieni sami sobie, bez wiedzy do jakich specjalistów dalej się udać a uzyskiwanie kolejnych skierowań jest dla nich przerażające. Stąd idea współdziałania naszej kancelarii i Instytutu Medycyny Interwencyjnej. Na podstawie pełnej, fachowej dokumentacji medycznej jesteśmy w stanie uzyskać o wiele wyższe odszkodowania, a dodatkowo pacjenci otrzymują jak najszerszą diagnostykę, leczenie i rehabilitację u najlepszych specjalistów” – powiedział Jacek Wrzosek, zarządzający Kancelarią Prawniczo-Brokerską Adversum i współzałożyciel Instytutu Medycyny Interwencyjnej.

Co więcej, w przypadku gdy osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z obowiązkowego OC rolnika (np. gdy poszkodowana jest osoba pomagająca na gospodarstwie, w tym również członek rodziny) leczenie koordynowane przez specjalistów Instytutu może być bezpłatne.

Proces opieki nad pacjentem Instytutu rozpoczyna się od kompleksowej oceny przypadku, zarówno medycznej jak i prawnej. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania z polisy rolnika,  osoba poszkodowana w trybie natychmiastowym, bez angażowania własnych środków jest poddawana specjalistycznej diagnostyce i leczeniu.
W innym razie Instytut umożliwia poszkodowanemu skoordynowany plan leczenia na jego koszt.

 – „Sprawne leczenie poszkodowanych wymaga dostępu do najnowocześniejszej medycyny
i rehabilitacji. Jak najszybciej doprowadzamy do kompleksowej diagnostyki medycznej. Kolejnym krokiem, jest opracowanie i realizacja programu leczenia naszego pacjenta. Ostatnim, ale jakże ważnym i często zaniedbywanym etapem jest ocena stanu zdrowia po przeprowadzonym leczeniu i ew. dalsze zalecenia. Dzięki nam pacjenci mogą odzyskać sprawność, jeśli nie pełną, to na pewno większą niż przy powolnej i wyrywkowej rehabilitacji. W przypadku osób pracujących w rolnictwie jest to niezwykle ważne” –  powiedział dr Robert Śmigielski, współzałożyciel Instytutu.

Obejmujący swoim działaniem teren całego kraju, Instytut Medycyny Interwencyjnej przygotował profesjonalne zaplecze programu leczenia i współpracuje z czołowymi placówkami medycznymi: Medicover, Centrum Medyczne Damiana oraz z Grupą BPS Uzdrowiska Polskie (Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” oraz Uzdrowisko Kamień Pomorski).

Więcej informacji na temat Instytutu Medycyny Interwencyjnej znajduje się na stronie www.inmedin.pl, tel. 669 922 077.

 *  *  *

Instytut Medycyny Interwencyjnej (IMI) założony przez Jacka Wrzoska, właściciela Kancelarii Prawniczo-Brokerską ADVERSUM i wspierany przez światowej klasy specjalistę – ortopedę, dr. Roberta Śmigielskiego, wprowadził na rynek nowatorski program pomocy odzyskiwania zdrowia dla ofiar wypadków m.in. w rolnictwie. Polega on na opracowywaniu indywidualnych planów leczenia osób poszkodowanych, w wybranych przypadkach nawet finansowanych z polis sprawców, za pośrednictwem najlepszych placówek i wysokospecjalistycznej medycyny.

Medycyna Interwencyjna to określenie odnoszące się do filozofii działania IMI, opierającej się na indywidualnym
i natychmiastowym opracowaniu jak najszerszej diagnostyki oraz na jej bazie programu leczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach, realizowanego z polis sprawców.

Dr Robert Śmigielski – od blisko 20 lat pracuje wraz ze swoim zespołem na rzecz rozwoju ortopedii, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Jest twórcą największej placówki specjalistycznej w kraju. Dr Śmigielski od lat pomaga swoim pacjentom poprawiając jakość leczenia poprzez stosowanie nowatorskich terapii. Ma w swoim dorobku naukowo-medycznym wiele przełomowych odkryć. Jako jeden z pierwszych na świecie zaczął skutecznie stosować komórki macierzyste w terapiach regeneracyjnych w ortopedii.

Jacek Wrzosek – założyciel  Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej ADVERSUM, działający już od 16 lat na polu reprezentowania poszkodowanych, osiąga niekwestionowane sukcesy i reprezentuje wyjątkowe w tej branży podejście do klienta. Prowadzona przez niego kancelaria działa zgodnie z zasadą „zawsze po stronie klienta”, cechuje się uczciwością i bezkompromisowością wobec towarzystw ubezpieczeniowych.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię