E-Skierowanie - kolejny krok w informatyzacji polskiej ochrony zdrowiaMinisterstwo Zdrowia w październiku rozpoczęło pilotaż elektronicznego skierowania do lekarza. Wdrożenie w pełnym zakresie tego rozwiązania ma zgodnie z założeniami przynieść systemowi i samym pacjentom wiele korzyści. Jednym z nich ma być usunięcie tzw. zeszytu, czyli listy pacjentów oczekujących. 

Pilotaż rozpoczął się w Warszawie od medycyny sportowej i tomografii komputerowej oraz w Polanicy Zdrój w Specjalistycznym Centrum Medyczne im. Jana Pawła II, gdzie stopniowo będzie wdrażany w pełnym zakresie. Na dużą skalę realizowanie e-skierowania zacznie się zaś w styczniu 2019 r.
Po wdrożeniu całościowego rozwiązania, które ma zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku, e- skierowania będzie można realizować, tak jak to ma miejsce obecnie dla wersji papierowej, czyli na terenie całego kraju.

Zalety E-skierowania
Po pierwsze takiego skierowania nie da się zgubić. Kolejna rzecz to fakt, iż pacjent, często schorowany, który musi skorzystać z określonego świadczenia, do tej pory oprócz dojazdu na zaplanowaną wizytę zmuszany był by dojechać do świadczeniodawcy w celu dostarczenia mu skierowania. Teraz nie będzie musiał tego robić. E-skierowanie trafi do świadczeniodawcy drogą elektroniczną.

Ponadto  e-rozwiązania w służbie zdrowia zlikwidują problem z nieczytelnością druków wypełnianych przez świadczeniodawców. Będą też gwarancją uniknięcia błędów. Dziś, według resortu zdrowia, błędy zawiera 120 mln recept, 250 mln zwolnień i 25 mln skierowań.

E-skierowanie pracownik medyczny wystawi i podpisze cyfrowo, a po zweryfikowaniu przez system P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), zostanie ono zapisane. Następnie system P1 wygeneruje do niego PIN lub kod kreskowy. Pacjent otrzyma e-skierowanie w wybranej przez siebie formie – SMS lub e-mail (pod warunkiem, że ma aktywne Internetowe Konto Pacjenta). Jeśli pacjent będzie sobie życzył otrzyma także papierowy wydruk informacyjny.

Warto przypomnieć, że ustawa o e-skierowaniach nakłada na NFZ obowiązek sms-owego przypominania pacjentom o zbliżającym się terminie świadczenia realizowanego w ramach tzw. kolejek centralnych. Wdrożenie tego rozwiązania ma sprawić, że zarządzanie kolejką stanie się w pełni realne.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w przyszłości ma zostać opracowana prosta aplikacja na urządzenia mobilne, która umożliwiłaby wystawianie e-skierowań podczas wizyt domowych.

Budową ogólnopolskiej platformy gromadzenia i udostępniania danych medycznych zajmuje się Firma S&T, która  zakończyła kolejny etap prac związanych z budową informatycznej platformy.
Baza skierowań elektronicznych to element centralnego systemu, w którym dla każdego pacjenta rejestrowane będą informacje o wykonanych badaniach, zabiegach operacyjnych, diagnostyce i historii leczenia.

E-skierowanie, po Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) i E-Recepcie, to kolejny krok w postępującej informatyzacji publicznej służby zdrowia. Celem budowy elektronicznej platformy gromadzenia i wymiany informacji (P1) jest powstanie zintegrowanego środowiska podsystemów, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, a także ich monitorowaniem i sprawozdawczością.

S&T pracuje na rzecz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ ) od marca 2018 r. W ramach projektu P1 odpowiada za tworzenie oprogramowania, świadczenia usług autoryzacji (weryfikacji wytworzonego oprogramowania przez podmioty trzecie) oraz serwis gwarancyjny. Do realizacji projektu dedykowany został ponad 100 osobowy zespół programistów, architektów i analityków, specjalistów z zakresu hurtowni danych, wdrożeń, testów, administrowania sieciami oraz bazami danych. Nad całością prac czuwają certyfikowani Kierownicy Projektów z doświadczeniem w prowadzeniu złożonych projektów, w oparciu o metodykę Agile.

– „Ogólnopolska platforma informatyczna gromadzenia i udostępniania zdarzeń medycznych

Michał Wilbrandt
Michał Wilbrandt, Business Solutions Unit Director w S&T Poland

rozwijana jest jednocześnie przez dwa podmioty, z oddzielnymi umowami realizacyjnymi. W takim modelu pracy  bardzo istotna jest dobra komunikacja między zespołami wytwórczymi obydwu firm, a także umiejętność integracji wykonanych prac programistycznych” – mówi Michał Wilbrandt, Business Solutions Unit Director w S&T Poland.  – „W realizacji tego kontraktu, kluczowe są także wszelkie czynności autoryzacyjne w stosunku do oprogramowania i dokumentacji stworzonej przez inny podmiot. Nie bez znaczenia jest także weryfikacja ich zgodności z ustalonymi wcześniej kryteriami jakościowymi, w celu umożliwienia poddania ich usługom gwarancyjnym świadczonym przez S&T” – dodaje Michał Wilbrandt.

Autoryzowany dostęp do danych medycznych
Istotnym elementem wprowadzenia E-skierowania jest systemowe zagwarantowanie możliwości jego wystawienia tylko przez upoważnionych do tego pracowników medycznych. Współtworzone przez S&T rozwiązanie gwarantuje wykorzystanie najnowocześniejszych mechanizmów, umożliwiających bezpieczną wymianę elektronicznej dokumentacji, w zakresie będącym przedmiotem umowy z CSIOZ.

„Konfiguracja narzędzi informatycznych, o tak dużym stopniu złożoności i w ściśle określonym tempie zawsze jest wyzwaniem. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż wspólnie z naszym kooperantem udało nam się dotrzymać zakontraktowanych terminów” –  mówi Michał Wilbrandt, Business Solutions Unit Director w S&T Poland – „Wymiana
i gromadzenie danych elektronicznych o tak dużej skali jest skomplikowanym projektem informatycznym. O jego złożoności najlepiej świadczy fakt, iż uprawnionych do korzystania z wypracowanych przez S&T rozwiązań będzie docelowo około 170 tys. pracowników publicznej służby zdrowia”  – dodaje Michał Wilbrandt.

Budowana przez S&T platforma komunikować się będzie z istniejącymi już systemami, do których należą m.in. cyfrowe rejestry Aptek, Farmaceutów, Diagnostów Laboratoryjnych, Lekarzy, Produktów Leczniczych, czy Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Narzędzie zintegrowane będzie także z Systemem Obsługi List Refundacyjnych oraz systemami NFZ, Głównego Urzędu Statystyczny czy Systemu Rejestrów Państwowych.

E-skierowanie stanowi jeden z kluczowych elementów systemu e-usług,  zaplanowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu cyfryzacji sektora medycznego w Polsce. Informatyzacja służby zdrowia, to przede wszystkim lepsza jakość i dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjentów i  wsparcie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. To także ogromna szansa zidentyfikowania nowych możliwości uszczelnienia systemu opieki medycznej w Polsce i optymalizacji jej kosztów. Odpowiednie narzędzia informatyczne oraz sprawny przepływ informacji w administracji publicznej jest niezbędny do efektywnego planowania opieki zdrowotnej i prowadzenia kompleksowych analiz.

S&T ma na swoim koncie realizację wielu projektów informatycznych dla publicznych placówek medycznych oraz administracji centralnej. Do najważniejszych realizacji należą: dostarczenie systemu do badania hipotez zdrowotnych dla Centrum Onkologii i Centrum Zdrowia Dziecka; dostawa oraz wdrożenie systemu zapewniającego bezpieczny dostęp do serwisów web dla Głównego Urzędu Statystycznego; budowa infrastruktury do przechowywania danych dla Ministerstwa Sprawiedliwości;  stworzenie centrum zapasowego i sieci rządowej z usługami operatorskimi dla MSWiA; wdrożenie platformy usług elektronicznych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  instalacja i wdrożenie systemu SAP dla Agencji Rezerw Materiałowych, budowa systemu wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Firma S&T w Polsce  
Spółka S&T jest jednym z największych, niezależnych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Związana z polskim rynkiem usług informatycznych od ponad 50 lat. Należy do międzynarodowej grupy, notowanej na giełdzie we Frankfurcie,  zatrudniającej ponad 4 tys. pracowników w 25 krajach na całym świecie.
Firma S&T specjalizuje się w implementacji zaawansowanych technologii informatycznych w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Świadczy także usługi z zakresu wdrażania systemów dziedzinowych, projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych oraz wynajmu wyspecjalizowanych pracowników IT.

Jako jeden z niewielu integratorów na rynku polskim, dysponuje własną siecią 13 biur serwisowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, gwarantujących lokalne wsparcie użytkowników w trybie 24/7/365. S&T w Polsce zatrudnia ponad 400 certyfikowanych programistów, architektów IT, analityków,  testerów oprogramowania oraz specjalistów z zakresu administrowania siecią i zarządzania infrastrukturą sprzętową.


Na podstawie informacji prasowej przesłanej przez Instytut Monitorowania Medów sp. z o.o. sp. k. (IMM).