Elżbieta Anna Polak
Elżbieta Anna Polak

Konkurs na promocję regionu przez sport to stała pozycja w budżecie samorządu województwa. W tym roku do wzięcia jest 200 tys. zł. Oferty należy złożyć do 18 czerwca.

„Sportowcy to nasza marka, dlatego zasługują na wsparcie. Poprzez realizację zadań w ramach tego konkursu z jednej strony promujemy region, a z drugiej zachęcamy do aktywności fizycznej. Namawiam do składania wniosków i sięgnięcia po dotację” – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. NGO mogą starać się o pieniądze na wydarzenia oraz eventy sportowe, które będą miały aspekt promujący województwo lubuskie. Na wnioski czekamy do 18 czerwca. Oferty należy złożyć w dwóch wersjach:

  1. elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie lubuskie.engo.org.pl,
  2. papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

    konkursy lubuskie
    Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych …

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Dariusz Nowak