ADR pod kontrolą lubuskiej ITD.

15 pojazdów przewożących towary niebezpieczne skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W trakcie działań na autostradzie A2 stwierdzili tylko jedno naruszenie umowy ADR. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do oznaczenia jednej z cystern.

0
237
adr po kontrolą 000
Inspektor lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego kontroluje prawidłowość oznaczenia naczepy-cysterny przewożącej towar niebezpieczny (ADR). / Foto: GITD
OGŁOSZENIE

adr po kontrolą 003
Jedna z cyfr numeru UN została napisana… smarem na niewytłoczonym kawałku blachy. Nieprawidłowa tablica ADR znajdowała się z tyłu naczepy-cysterny.
Foto: GITD

15 pojazdów przewożących towary niebezpieczne skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W trakcie działań na autostradzie A2 stwierdzili tylko jedno naruszenie umowy ADR. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do oznaczenia jednej z cystern.

W środę (6 grudnia), na autostradzie A2 w okolicach Rzepina, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali ciężarówki przewożące, m.in. paliwa, gazy i inne towary niebezpieczne. Bilans działań to 15 sprawdzonych pojazdów.

adr po kontrolą 002
Inspektor lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego kontroluje ciężarówkę przewożącą towar niebezpieczny (ADR).
Foto: GITD

Inspektorzy stwierdzili tylko jedno naruszenie umowy ADR. Zastrzeżenia dotyczyły pomarańczowej tablicy, umieszczonej z tyłu pojazdu-cysterny, która informuje o przewozie towarów niebezpiecznych. Jedna z cyfr numeru UN, tj. numeru rozpoznawczego towaru niebezpiecznego, została napisana… smarem na niewytłoczonym kawałku blachy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami numer ten powinien być nieścieralny i zostać czytelny po 15 minutach przebywania w ogniu. Za stwierdzone naruszenie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Grozi mu kara pieniężna.

adr po kontrolą 001
Miejsce kontroli ciężarówek z towarami niebezpiecznymi (ADR) na lubuskim odcinku autostrady A2 koło Rzepina.
Foto: GITD

Skutki niewłaściwie przeprowadzonego transportu wszelkich towarów niebezpiecznych mogą być katastrofalne dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Z tego powodu ADR jest pod szczególnym nadzorem wyspecjalizowanych w tym obszarze przewozów inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.


Źródło informacji: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię