ADR pod kontrolą lubuskiej ITD.

27 pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) skontrolowali funkcjonariusze lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W trakcie kilkugodzinnej akcji stwierdzili jedną nieprawidłowość w zakresie przestrzegania umowy ADR. Mieli również zastrzeżenia do stanu technicznego jednego pojazdu i stosowania się do limitów czasu pracy przez czterech kierowców.

0
195
adr pod kontrolą lubuskiej itd 000
Miejsce kontroli ciężarówek przewożących towary niebezpieczne (ADR) przy lubuskim odcinku ekspresowej „trójki”. / Foto: GITD
OGŁOSZENIE

adr pod kontrolą lubuskiej itd 001
Inspektor lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego na ekspresowej „trójce” w pobliżu Skwierzyny kontroluje ciężarówkę przewożącą towary niebezpieczne (ADR).
Foto: GITD

27 pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) skontrolowali funkcjonariusze lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W trakcie kilkugodzinnej akcji stwierdzili jedną nieprawidłowość w zakresie przestrzegania umowy ADR. Mieli również zastrzeżenia do stanu technicznego jednego pojazdu i stosowania się do limitów czasu pracy przez czterech kierowców.

W środę (25 października), na ekspresowej „trójce” w pobliżu Skwierzyny, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone kontrole ciężarówek przewożących towary niebezpieczne. Bilans działań to 27 sprawdzonych pojazdów. Przewożono nimi paliwo, gazy, asfalt i inne towary mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego, w przypadku ich nieprawidłowego transportu.

adr pod kontrolą lubuskiej itd 002
Inspektor lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego sprawdza ważność gaśnic będących na wyposażeniu ciężarówki przewożącej towary niebezpieczne (ADR).
Foto: GITD

Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w jednej ciężarówce. Kierowca okazał gaśnice, ale nie miały one ważnego przeglądu. W tej sytuacji nie było gwarancji, że gaśnice zadziałałyby prawidłowo w przypadku konieczności ich użycia. Oprócz tego inspektorzy zatrzymali także dowód rejestracyjny jednej ciężarówki z powodu pękniętej przedniej szyby. Kontrolerzy stwierdzili też, że czterech kierowców naruszyło przepisy dotyczące ich czasu pracy.

Za brak wymaganych gaśnic i nieprawidłowości w przestrzeganiu limitów czasu pracy kierowców zostaną wszczęte postępowania administracyjne. Przewoźnikom grożą kary pieniężne z ustawy o transporcie drogowym i umowy ADR.

adr pod kontrolą lubuskiej itd 003
Inspektor lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego kontroluje stan techniczny (oświetlenie) ciężarówki przewożącej towary niebezpieczne (ADR).
Foto: GITD

Skutki niewłaściwie przeprowadzonego transportu wszelkich towarów niebezpiecznych mogą być katastrofalne. Dlatego ADR jest pod szczególnym nadzorem wyspecjalizowanych w tym obszarze transportu inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.


Źródło informacji: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię