OGŁOSZENIE

obwodnice mist w lubuskim 001
Jak podkreślił wojewoda inwestycja jest kluczowa dla regionu i oczekiwana przez mieszkańców. 3 etap południowej obwodnicy Nowej Soli dopina, tzw. ring obwodnic Nowej Soli i jest ważny dla terenów inwestycyjnych oraz wyprowadzenia ruchu z terenów zamieszkałych i rekreacyjnych …
Foto: Ministerstwo Infrastruktury

W Ministerstwie Infrastruktury została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”. Inwestycja znajduje się w ciągu dróg wojewódzkich i jest administrowana przez Zarząd Województwa. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 46,1 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z Funduszu to 23 mln zł.

Umowę podpisał sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber w obecności posła na Sejm RP Marka Asta oraz wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka.

 – „Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju. Kierujemy do samorządów wsparcie na niespotykaną dotąd skalę, co pozwala na przebudowę, remonty i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Teraz z pomocy rządu mogą skorzystać także samorządy budujące obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich” – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak podkreślił wojewoda inwestycja jest kluczowa dla regionu i oczekiwana przez mieszkańców. 3 etap południowej obwodnicy Nowej Soli dopina, tzw. ring obwodnic Nowej Soli i jest ważny dla terenów inwestycyjnych oraz wyprowadzenia ruchu z terenów zamieszkałych i rekreacyjnych.

Całkowita wartość tego zadania wyniesie 46,1 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z Funduszu to 23 mln zł. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to III kwartał 2024 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy obwodnic

Minister Infrastruktury w 2021 roku przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich.

Na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania są trzy zadania zgłoszone przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Łączna kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań w województwie Lubuskim wyniesie ok. 109 mln zł.

W latach 2019-2021 dzięki rządowemu wsparciu z RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować, przebudować lub wyremontować 14 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Ponadto, w 2022 r. środki przyznane na zadania gminne i powiatowe pozwolą na realizację zadań o długości ok 4 tys. km.

O obwodnicy Nowej Soli

Początek Etapu III zlokalizowany jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 315 i 292, tj. na włączeniu do istniejącego odcinka obwodnicy Nowej Soli. Budowa III Etapu kończy się przed mostem na rzece Odrze, za skrzyżowaniem projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 315 oraz drogą powiatową nr 1030F przebiegającą po wale przeciwpowodziowym. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma mieć długość około 1,7 km.

Przypomnijmy

mapa z inwestycjami z programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim
Mapa z inwestycjami z Programu Budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim

W ramach rządowego program budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim spośród sześciu obwodnic, jakie mają powstać jedna jest już na etapie realizacji. Pozostałe są na etapie przygotowania.

Jako pierwsza powstanie obwodnica Strzelec Krajeńskich. 27 maja 2021r. podpisana została umowa na projekt i budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22. Umowa opiewa na kwotę 78 mln zł. Zakończenie robót planowane jest w 2024 r.

Natomiast pięć obwodnic: Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Przytocznej, Dobiegniewa oraz Wschowy i Dębowej Łęki – jest w fazie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Dla trzech z nich, tj. Przytocznej, Dobiegniewa oraz Wschowy i Dębowej Łęki, we wrześniu i październiku 2021 r. przeprowadzone zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami.

A co z obwodnicą Międzyrzecza?

W rządowych planach na próżno możemy szukać jakiejkolwiek informacji na temat budowy wschodniej obwodnicy Międzyrzecza.

obwodnica miedzyrzecza 00Jak pamiętamy w 2012 roku informowano, że w projekcie budżetu Międzyrzecza na 2013 rok wpisano kwotę 70 tys. zł na opracowanie koncepcji budowy wschodniej obwodnicy wraz z nowym mostem na Obrze. Wniosek w tej sprawie zgłosił ówczesny burmistrz Międzyrzecza, Tadeusz Dubicki, a Rada Miejska wsparła burmistrza w tych planach.

Jeszcze w 2016 roku obiecywano, że jest szansa na to, że za cztery lata przejedziemy nowym mostem drogowym na Obrze. Władze gminy ogłosiły nawet przetarg na opracowanie projektu. Minęło prawie sześć lat, a w sprawie wschodniej obwodnicy zapadła zagadkowa cisza. Mieszkańcom Międzyrzecza pozostała tylko niespełniona obietnica.

  Jakie były założenia?

Zgodnie z przyjętą koncepcją nowa droga miała być realizowana w dwóch etapach i docelowo połączyłaby ul. Poznańską z północnym węzłem obwodnicy i trasą S3. Drugi most przez Obrę miał powstać na wysokości ul. Piastowskiej, co w praktyce mogłoby znacznie skrócić drogę mieszkańcom Obrzyc, którzy pracują w prawobrzeżnej części miasta. Nowa droga wraz z mostem zapewne w znacznym stopniu pozwoliłaby na reorganizację organizacji ruchu kołowego w mieście, co niewątpliwie odciążyłoby centrum Międzyrzecza.

Minęła już druga połowa 2022 roku, a budowie wschodniej obwodnicy i mostu przez Obrę jakoś przestało się mówić.

W związku z tym, że obecnie Polska boryka się z poważnymi problemami politycznymi i gospodarczymi, to na kwestię budowy wschodniej obwodnicy Międzyrzecza w najbliższych latach raczej należy patrzeć sceptycznie.


REKLAMA

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię