OGŁOSZENIE

cyfrowa poczta 001
e-Doręczenia to dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra właściwego ds. informatyzacji, mamy pewność, że korespondujemy z właściwym adresatem. Warto zaznaczyć, że przesyłanie korespondencji za pośrednictwem PURDE przez podmioty niepubliczne (m.in. obywateli i firmy) do podmiotów publicznych jest bezpłatne.

e-Doręczenia to niezbędne ogniwo w postępującej cyfryzacji usług dla obywateli, stanowiące odpowiedź na wzrost popularności rozwiązań elektronicznych. Usługa jest świadczona przez Operatora Wyznaczonego, czyli Pocztę Polską, zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych. Przypomnijmy, że w ostatnich latach na popularności zyskał podpis elektroniczny, powoli wypierając podpisy odręczne, a e-recepty wyparły całkowicie recepty papierowe. W ten trend wpisują się e-Doręczenia.

Usługi świadczone w ramach e-Doręczeń, to cyfrowe odpowiedniki papierowego listu poleconego. Dzięki nim obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty potwierdzone dowodami nadania i odbioru z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, dziś w komfortowy sposób można dokonać tego w formie elektronicznej.

e-Doręczenia to dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra właściwego ds. informatyzacji, mamy pewność, że korespondujemy z właściwym adresatem. Ponadto e-Doręczenia umożliwiają weryfikowanie statusów swojej korespondencji poprzez dowody wystawiane w czasie rzeczywistym, na każdym etapie procesu (takich jak data nadania i doręczenia potwierdzona kwalifikowanym znacznikiem czasu).

Poczta Polska w ramach e-Doręczeń udostępnia publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), która zapewnia komunikację z podmiotami publicznymi oraz publiczną usługę hybrydową (PUH), dostępną tylko dla podmiotów publicznych będących nadawcami. Publiczna usługa hybrydowa (PUH) została wprowadzony jako rozwiązanie dla adresatów, którzy nie zdecydują się na założenie adresu do doręczeń elektronicznych. W takim wypadku korespondencja zostanie nadana elektronicznie przez podmiot publiczny, a po zautomatyzowanym wydrukowaniu i zakopertowaniu w wydzielonej strefie z kontrolą dostępu (spełniającej normę ISO 27001), dostarczona przez listonosza w formie papierowej.

Warto zaznaczyć, że przesyłanie korespondencji za pośrednictwem PURDE przez podmioty niepubliczne (m.in. obywateli i firmy) do podmiotów publicznych jest bezpłatne.

Rejestrowane doręczenie elektroniczne to odpowiedź na oczekiwania Klientów Poczty Polskiej

Od lat e-Doręczenia świadczone są z powodzeniem przez takie kraje europejskie, jak np. Włochy, Belgia, Francja czy Czechy. Wybór narodowych poczt, pełniących funkcję Operatorów Wyznaczonych, do świadczenia tej usługi jest w pełni uzasadniony i niejednokrotnie podyktowany był intencją społeczeństwa. Przemawia za tym doświadczenie, pocztowa infrastruktura, bezpieczeństwo korespondencji i poufność.

Sprawdzone rozwiązanie wielu krajów Unii Europejskiej zostało dostrzeżone w potencjale, który posiada Poczta Polska jako Operator Wyznaczony. Obecnie Spółka realizuje swój główny cel strategiczny koncentrujący się na inwestycji w cyfryzację tradycyjnych usług.

WIDEO

Q-Doręczenia – dodatkowa usługa zaufania dla firm i osób fizycznych

Poczta Polska, jako pierwsza w Polsce, zbudowała kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którą wprowadziła do oferty w styczniu br. pod nazwą Q-Doręczenia. Nowa usługa uzupełnia ofertę e-Doręczeń o komunikację między podmiotami niepublicznymi m.in. osobami fizycznymi czy firmami. Spółka traktuje ją jako przyszłościową formę komunikacji łączącą zalety listu poleconego i wiadomości e-mail przy wyeliminowaniu wad obu tych form korespondowania.

Dzięki Q-Doręczeniom można bezpiecznie i szybko komunikować się m.in. z osobami fizycznymi czy firmami, otrzymując dowód m.in. nadania i odbioru z kwalifikowanym znakiem czasu. Adres do doręczeń elektronicznych (ADE) jest nadawany na wniosek przez Ministra właściwego ds. informatyzacji, po weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej. Dzięki temu mamy pewność, że korespondencja trafi do wskazanego odbiorcy, a także, że została nadana przez zidentyfikowanego nadawcę. Ponadto dzięki zastosowaniu kwalifikowanego znacznika czasy mamy również gwarancję, dokładnego określenia czasu wysyłki i odbioru korespondencji.

Więcej o usłudze można przeczytać na dedykowanej stronie Poczty Polskiej.


Źródło informacji: Poczta Polska

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię