Dofinansowanie zadań samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok. W 2024 r. dofinansowanie o łącznej wartości 302,7 mln zł uzyska 101 jednostek samorządu terytorialnego – 14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów.

0
135
dofinansowanie zadań samorządowych 000
Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, po analizie i weryfikacji wniosków, przedstawiły wspólne stanowisko w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r.
OGŁOSZENIE

ministerstwo infrastrukturyMinisterstwo Infrastruktury poinformowało, że Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok. W 2024 r. dofinansowanie o łącznej wartości 302,7 mln zł uzyska 101 jednostek samorządu terytorialnego – 14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów.

Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki rezerwy przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2024 r. dofinansowanie uzyska 101 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 14 województw na kwotę 60,4 mln zł,
  • 55 powiatów na kwotę 125 326,8 mln zł,
  • 32 miasta na prawach powiatu na kwotę 117 023,0 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, po analizie i weryfikacji wniosków, przedstawiły wspólne stanowisko w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. Zaproponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Podstawa prawna

Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 poz. 356) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000356


Źródło informacji:  Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię