Chronimy zdrowie pracownic i pracowników! Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt MRPiPS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 kwietnia. 2024 r. poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. To już piąty tydzień z rzędu, kiedy na Radzie Ministrów przedstawiane są efekty prac Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

0
155
kodeks pracy 000
Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.
OGŁOSZENIE

kodeks pracy 001
Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Substancje reprotoksyczne, to substancje, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 kwietnia. 2024 r. poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. To już piąty tydzień z rzędu, kiedy na Radzie Ministrów przedstawiane są efekty prac Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła zmiany w Kodeksie pracy, których celem jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników. Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Chodzi m.in. o takie substancje jak: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale. Substancje te występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym. Także w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt wdraża dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

Czym są substancje reprotoksyczne?

To substancje, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Podobnie jak w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów, substancje reprotoksyczne wzbudzają szczególnie duże obawy, ponieważ mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa. Dlatego należy chronić pracowników przed substancjami o takim działaniu.

 – „W trosce o zdrowie i życie Polek i Polaków wprowadzamy w kodeksie pracy zmiany, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji. Miejsce pracy, w którym pracownice i pracownicy realizują się zawodowo, powinno być bezpieczne” – zaznacza Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Planowane wejście w życie ustawy

Proponuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast przepisy wykonawcze wydane na podstawie aktualnego upoważnienia ustawowego art. 222 § 3 Kodeksu pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nie zwalniamy tempa

Projekt zmian w Kodeksie pracy to piąty z rzędu zaaprobowany przez Radę Ministrów projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którego czele stoi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Poprzednie to:

   • 19 marca – projekt ustawy wprowadzający dodatki w wysokości 1000 zł dla pracowników socjalnych, opiekunów w żłobkach samorządowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych
   • 26 marca – projekt ustawy o dodatkach w wysokości 1000 zł dla zawodowych dla rodzin zastępczych
   • 2 kwietnia – projekt ustawy o ochronie sygnalistów
   • 9 kwietnia – projekt ustawy „Aktywny Rodzic”


Źródło informacji: MRPiPS 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię