13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano generał Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całej Polski. Zatrzymania działaczy opozycyjnych i związkowców z Solidarności rozpoczęły się 12 grudnia przed północą. Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok.

13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tysięcy osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tysięcy samochodów. Ponad rok przygotowań Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu. Na potrzeby stanu wojennego sporządzono projekty różnych aktów prawnych, wydrukowano w Związku Sowieckim 100 tys. egzemplarzy obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego, ustalono listy komisarzy wojskowych mających przejąć kontrolę nad administracją państwową i większymi zakładami pracy, a także wybrano instytucje i przedsiębiorstwa, które miały zostać zmilitaryzowane.

Od połowy października z obszarem przyszłych działań zapoznawało się ponad tysiąc Wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych. Intensywne ćwiczenia w walkach z tłumem przechodziły oddziały ZOMO. W więzieniach przygotowano miejsca dla około 5 tysięcy działaczy Solidarności i opozycji, którzy mieli zostać internowani na podstawie list sporządzanych od początku 1981 r.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego zaakceptowana została 5 grudnia 1981 r. przez Biuro Polityczne KC PZPR. Generał Jaruzelski otrzymał swobodę wyboru konkretnej daty rozpoczęcia operacji. W nocy z 8 na 9 grudnia 1981 roku w trakcie spotkania z przebywającym w Warszawie marszałkiem Kulikowem poinformował go o planowanych działaniach, nie podając jednak konkretnej daty ich rozpoczęcia.

Dziś przypada 38. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Oddano hołd ofiarom stanu wojennego O godzinie 12 w Pałacu Prezydenckim prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Pierwsze uroczystości upamiętniające wydarzenia z grudnia 1981 roku odbyły się w nocy z czwartku na piątek w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, gdzie spotkali się internowani i więzieni między innymi w areszcie na Mokotowie byli działacze podziemnej Solidarności.
Przed północą przy ulicy Jezuickiej w Warszawie przy tablicy upamiętniającej Grzegorza Przemyka oddano hołd ofiarom stanu wojennego.

13.12.1981, Zbąszyń.
Wprowadzenie stanu wojennego – przejazd kolumny wojsk z garnizonu w Sulechowie ulicą Świerczewskiego (obecnie Senatorska) w Zbąszyniu. Zdjęcie wykonane w godzinach przedpołudniowych z okna mieszkania prywatnego autora.
Foto: Grzegorz Żołnierkiewicz, zbiory Ośrodka KARTA
[stan wojenny, wojsko, ulica, czołgi, uzbrojenie]

W wielu miastach odbyły się marsze, pn.  „Antykomuna – w hołdzie ofiarom stanu wojennego”, odsłaniane były tablice pamiątkowe. Odbywały się szkolne spotkanie dla upamiętnienia 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz rekonstrukcje historyczne i spontaniczne zgromadzenia mieszkańców.

W Międzyrzeczu, przy pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego w celu upamiętnienia wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego grupa mieszkańców Międzyrzecza zapaliła symboliczne światełka.

Było skromnie, bo także spontanicznie, ale tu nie ilość się liczy, tylko pamięć.