indeks zdrowych miast 001
Foto: PAP

Warszawiacy mogą być zadowoleni z wyboru miejsca zamieszkania, gdyż stolica jest miastem, w którym żyje się najzdrowiej – wynika z Indeksu Zdrowych Miast 2022, opracowanego przez Grupę LUX MED, Szkołę Główna Handlową oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP).

Kolejne miejsca na podium – w rankingu 66 miast na prawach powiatu zapewniających najlepsze warunki do zdrowego życia – zajęły Opole i Chorzów.

Indeks Zdrowych Miast pokazuje, jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Autorzy indeksu przeanalizowali takie kwestie jak m.in. realizacja programów zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

W ogólnym zestawieniu wyłoniła się trójka liderów: Warszawa, Opole i Chorzów, a w pierwszej dziesiątce zdrowych miast znalazły się też: Gdańsk, Rzeszów, Koszalin, Białystok, Gdynia, Sopot i Poznań.

Z Województwa Lubuskiego w zestawieniu znalazły się Zielona Góra (53,9%) i Gorzów Wlkp. (37,0%).  Niestety powiatowy Międzyrzecz nie został ujęty w analizie.(przyp. redakcji)

Warto wiedzieć, że Warszawa, zwyciężczyni zestawienia, wprowadziła aż 359 programów polityki zdrowotnej, podczas gdy średnia badanych miast wyniosła 42. Najwięcej na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca wydały władze Opola i Chorzowa. Z kolei Sopot najmocniej wspiera aktywność fizyczną: na 100 tys. ludzi przypada tam prawie 189 obiektów sportowych, podczas gdy średnia dla Polski wynosi 19,7.

anna rulkiewicz
Anna Rulkiewicz

 – „Grupa LUX MED chce wspierać samorządy i pomagać im w rozwoju i planowaniu zdrowych, zrównoważonych przestrzeni. Analiza i wnioski z Indeksu Zdrowych Miast pełnią rolę realnego drogowskazu zmian, pokazującego, co możemy zrobić i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia” – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Oprócz ogólnego zestawienia autorzy Indeksu zbadali miasta również pod kątem ośmiu kategorii ważnych z punktu widzenia warunków do życia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń.

W kategorii Zdrowie, rozumianej jako zakres działań zwiększających dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz działań z obszaru zdrowia publicznego, na które miasta mają wpływ, pierwsze miejsce zajęło Opole.

W kategorii Ludność i Pokolenia, obrazującej sytuację demograficzną, w tym m.in. stan zdrowia ludności, zwycięzcą okazał się Rzeszów, który był również liderem pod względem jakości usług społecznych i komunalnych.

Najlepiej o edukację zadbał Białystok, a o mieszkalnictwo – Gliwice. Szczególną troską o środowisko naturalne, które ma niebagatelny wpływ na zdrowie mieszkańców, wykazał się Sopot. Miano lidera w kategorii Infrastruktura trafiło do Nowego Sącza. W dziedzinie zagospodarowania przestrzennego pozytywnie wpływającego na zachowania prozdrowotne wyróżniono Świnoujście.

piotr wachowiak
dr hab. Piotr Wachowiak

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podkreśla, jak ważne jest, aby miasta w obliczu wielu wyzwań nie zapominały o zdrowiu mieszkańców.

 – „Kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska to problemy całego świata, włodarzy miast i mieszkańców. To człowiek eksploatuje planetę często w sposób nieodpowiedzialny, przyczyniając się do destrukcji przyrody i klimatu. To ostatni moment, żeby zacząć działać” – wskazuje.

jerzy hausner
prof. dr hab. Jerzy Hausner

 – „Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów, w tym pracy, a drugie to jakość życia.

Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień” – zwraca uwagę prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

indeks zdrowych miast 002Raport dot. Indeksu Zdrowych Miast zostanie rozbudowany o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić oceny poziomu zdrowotności miast.

Pełne zestawienia w Raporcie Indeks Zdrowych Miast, który dostępny jest w formacie PDF  – TUTAJ


Źródło informacji: Serwis Zdrowie

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka