mejza śledztwo 001
Wszczęte przez prokuraturę śledztwo ma trzy wątki. Dwa dotyczą „przedłożenia nierzetelnych dokumentów i pisemnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla uzyskania wnioskowanego wsparcia finansowego …

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie unijnych dotacji, jakie w ramach projektu Lubuskie Bony Rozwojowe otrzymała firma Future Wolves Łukasz Mejza.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury skierował Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie wyników kontroli projektu Lubuskie Bony Rozwojowe. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości, w wyniku czego Agencja Rozwoju Regionalnego i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (operatorzy projektu) muszą zwrócić odpowiednio: ponad 750 tys. zł i blisko 100 tys. zł. W obu przypadkach nieprawidłowości dotyczą usług szkoleniowych w formule e-lerningu realizowanych przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza.

Wszczęte przez prokuraturę śledztwo ma trzy wątki. Dwa dotyczą „przedłożenia nierzetelnych dokumentów i pisemnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla uzyskania wnioskowanego wsparcia finansowego – to jest potwierdzających przeprowadzenie w pełni zadeklarowanych szkoleń ustalonych uczestników projektu – co nie miało potwierdzenia w rzeczywistości oraz ich koszt, a tym samym wprowadzenie w tym zakresie w błąd operatora i doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości”.

Prokuratura zbada też kwestię niedopełniania obowiązku przez osoby odpowiedzialne w Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Chodzi o nadzór nad realizacją umowy, na mocy której spółka stała się beneficjentem – operatorem projektu, a skutkiem czego wyrządzono jej znaczną szkodę majątkową w kwocie 750 tys. zł. To trzeci wątek w tej sprawie.

Dodatkowo w związku ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, Zarząd Województwa Lubuskiego powołał zespół, którego zadaniem było zbadanie okoliczności towarzyszących wdrażaniu powyższego projektu w zakresie usług świadczonych przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza oraz na rzecz tej firmy. Weryfikacji poddano dokumentację projektową oraz korespondencję pomiędzy ARR a Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL. W wyniku przeprowadzonej analizy zespół także wskazał na szereg nieprawidłowości, tj.:

  • brak dowodów przeprowadzenia usług w postaci materiałów szkoleniowych,
  • usługa rozwojowa pn. „Internetowy Lider czyli wizerunek firmy w Social Mediach” miała mieć charakter spersonalizowany, a była taka sama dla wszystkich firm. Dodatkowo większość firm korzystających z usługi nie posiada kont na portalach społecznościowych,
  • wartość szkoleń została wyceniona nieadekwatnie do ich jakości,
  • logowania były w godzinach nocnych, logowania uczestników były w tym samym czasie z jednego adresu IP, udział w szkoleniu trwał bez przerwy 120 godz.,
  • były przypadki wydłużania terminów wykorzystania bonów,
  • nierealizowanie szkoleń w zakresie wymiaru godzin określonych w Kartach Usług,
  • wydawanie certyfikatu ukończenia szkolenia przed faktycznych terminem jego zakończenia,
  • przygotowanie certyfikatu nabycia kompetencji niezgodnie z regulaminem,
  • realizacja szkoleń w terminach niezgodnych z harmonogramem określonym w Karcie Projektu,
  • brak oświadczeń uczestników projektu dotyczących określenia ich statusu na rynku pracy, informacji o udziale w kształceniu.

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

źródło: lubuskie.pl

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka