kontrola itd 001
W trakcie działań kontrolnych na lubuskich drogach, inspektorzy ITD stwierdzili pięć przypadków wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych bez ważnych zezwoleń. Zgodnie z prawem, żeby dokument uprawniający do wykonania międzynarodowego przewozu drogowego mógł być uznany, musi zawierać wymagane wpisy…

Ciężarówki z Rosji i Białorusi skierowano na parking strzeżony, a wobec przewoźników toczą się postępowania administracyjne. Międzynarodowe przewozy drogowe wykonywano na podstawie nieważnych zezwoleń. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Od piątku do wtorku (8-12 kwietnia), w trakcie działań kontrolnych na lubuskich drogach, inspektorzy ITD stwierdzili pięć przypadków wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych bez ważnych zezwoleń. Cztery ciężarówki należały do przewoźników rosyjskich i jedna do przewoźnika białoruskiego. Kierowca jednego z pojazdów okazał do kontroli zezwolenie, którego termin ważności upłynął 15 marca.

Pozostali kierowcy mieli nieprawidłowo wypełnione blankiety zezwoleń. Zgodnie z prawem, żeby dokument uprawniający do wykonania międzynarodowego przewozu drogowego mógł być uznany, musi zawierać wymagane wpisy. Należy wpisać m.in. numery rejestracyjne pojazdów oraz ilość przewożonego ładunku. Zezwolenie należy prawidłowo wypełnić najpóźniej przed wjazdem na terytorium Polski.

Wszystkie kontrole miały taki sam finał. Inspektorzy zatrzymali i unieważnili okazane zezwolenia, a wobec wschodnich przewoźników wszczęli postępowania administracyjne. Żeby przewozy mogły być kontynuowane, muszą teraz wpłacić po 12 tys. zł kaucji na poczet kary oraz okazać nowe, prawidłowo wypełnione zezwolenia.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka