Krynica Forum: wodór to paliwo przyszłości – „napędza” technologie zrównoważonego rozwoju.

Zmiany źródeł energii dokonujące się albo z powodu wyczerpania się zasobów tradycyjnych nośników, albo na skutek regulacji prawnych, wpływają na sytuację gospodarczą państw na całym świecie. Pierwiastkiem, który może uzupełnić mix energetyczny, może być wodór.

0
98
krynica forum wodór paliwo przyszłosci 000
Krynica Forum: wodór to paliwo przyszłości - „napędza” technologie zrównoważonego rozwoju. / Foto: PAP / M. Moryl

krynica forum wodór paliwo przyszłosci 04
Jeśli chodzi o wykorzystanie wodoru jako paliwa, to w niektórych miastach, np. w Krakowie, jeżdżą już autobusy napędzane tym paliwem. Trwają też prace nad skonstruowaniem lokomotywy, która byłaby napędzana wodorem, a kursowałaby po tych torach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej.
Foto: PAP / M. Moryl

Zmiany źródeł energii dokonujące się albo z powodu wyczerpania się zasobów tradycyjnych nośników, albo na skutek regulacji prawnych, wpływają na sytuację gospodarczą państw na całym świecie. Pierwiastkiem, który może uzupełnić mix energetyczny, może być wodór.

O przyszłości technologii wodorowych, programach i inicjatywach służących ochronie środowiska w kontekście bezpieczeństwa energetycznego rozmawiali eksperci, naukowcy i samorządowcy podczas Krynica Forum 2023.

Jerzy Kopeć, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przypomniał, że już półtora roku w pozyskiwaniu partnerów i środków pomaga Inicjatywa Awangarda. To partnerstwo wiążące regiony w państwach Unii Europejskiej pozwalające działającym tam firmom technologicznym, zaistnieć na rynkach międzynarodowych, znaleźć partnerów biznesowych i poznać najnowsze, światowe trendy w przemyśle i innowacjach.

WIDEO

 – „Wodór jest postrzegany jako jedna z możliwości osiągnięcia tego celu” – powiedział dyrektor Kopeć, który był moderatorem dyskusji „Wodór – paliwo alternatywne? Przyszłość technologii wodorowych”.

Wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron podkreślił, że jego region jest aktywny w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań.

 – „Patrząc na nasze potencjały, nazywane inteligentnymi specjalizacjami, to wodór, a właściwie zrównoważona energia, stanowi swoisty zwornik dla innych specjalizacji i branż. Wokół zrównoważonej energii, uwzględniającej również gospodarkę obiegu zamkniętego, budujemy nasze główne aktywności i plany rozwoju. A wewnątrz Inicjatywy możemy w międzynarodowym środowisku konfrontować nasze pomysły i dotychczasowe wyobrażenia z tym, nad czym obecnie pracuje się w krajach Europy Zachodniej” – mówił wicemarszałek Gawron.

Wicemarszałek dodał, że Małopolsce prężnie działa Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych jako ciało opiniodawczo-projektowe, w którego skład wchodzą przedstawiciele małopolskich uczelni, biznesu oraz administracji publicznej.

 – „Wspólnie tworzymy zręby polityki wodorowej i wytyczamy jej najważniejsze kierunki, podejmując decyzje oparte o realne potrzeby wszystkich interesariuszy zaangażowanych w ten proces” – zaznaczył wicemarszałek.

Jeśli chodzi o wykorzystanie wodoru jako paliwa, to w niektórych miastach, np. w Krakowie, jeżdżą już autobusy napędzane tym paliwem. Trwają też prace nad skonstruowaniem lokomotywy, która byłaby napędzana wodorem, a kursowałaby po tych torach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej.

Dr inż. Andrzej Czulak, prezes Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru, podkreślił, że technologie wodorowe „napędzają” wszystkie technologie zrównoważonego rozwoju.

 – „Polska jest trzeci producentem wodoru w Europie, a Małopolska jest jednym z pierwszych regionów w Polsce, gdzie wytwarza się wodór” – powiedział prezes Czulak. Dodał, że obecnie największym wyzwaniem technologicznym jest proces transportu i przechowywania tego paliwa.

Henryk Kubicze, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju Grupy Azoty S.A., powiedział, że motorem dekarbonizacji i odejścia od wykorzystywania gazu ziemnego w gospodarce są regulacje prawne.

 – „Dzisiaj mamy wyścig o duże pieniądze na rozwój technologii, projekty, tak, byśmy byli atrakcyjni i innowacyjni, by wzmocniły nas środki europejskie” – zaznaczył dyrektor Kubicze.

Prof. Magdalena Dudek z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie podkreśliła, że wodór to przyszłościowy nośnik energii z racji różnych metod jego pozyskiwania i może być wykorzystany w wielu dziedzinach, np. w transporcie albo jak magazyn energii elektrycznej, kiedy występują jej sezonowe nadwyżki.

 – „Jak pokazało wiele badań, można łatwo kontrolować bezpieczeństwo jego użytkowania, zachowując pewne normy i standardy” – zaznaczyła prof. Dudek.

Forum Krynica 2023 odbywa się w dniach 13-15 września w Krynicy-Zdroju.

FOTORELACJA


Źródło informacji: PAP MediaRoom

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka