L4 Online – jak uzyskać elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie, powszechnie określane jako e-ZLA, jest nowoczesną formą dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych. Każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, może wystawić e-ZLA po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta i stwierdzeniu jego niezdolności do pracy. Zwolnienie jest przekazywane cyfrowo do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

0
287
l4 online 000
Zwolnienie lekarskie jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym prawo pracownika do absencji w pracy z powodów zdrowotnych, zwalniając go z obowiązków zawodowych na określony czas. Przysługuje ono osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe, uprawniając do korzystania ze świadczeń pieniężnych podczas nieobecności.
OGŁOSZENIE

elektroniczne zwolnienie lekarskie 01
Pracownik, który nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych z powodu choroby, jest uprawniony do otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA). To zwolnienie jest oficjalnym dokumentem umożliwiającym uzyskanie wynagrodzenia chorobowego, a w dalszej kolejności zasiłku chorobowego.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie, powszechnie określane jako e-ZLA, jest nowoczesną formą dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych. Każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, może wystawić e-ZLA po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta i stwierdzeniu jego niezdolności do pracy. Zwolnienie jest przekazywane cyfrowo do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

Kluczowe Informacje o zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym prawo pracownika do absencji w pracy z powodów zdrowotnych, zwalniając go z obowiązków zawodowych na określony czas. Przysługuje ono osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe, uprawniając do korzystania ze świadczeń pieniężnych podczas nieobecności.

Zwolnienie lekarskie L4 Online można uzyskać podczas konsultacji lekarskiej, zarówno bezpośrednio u lekarza, jak i zdalnie przez Internet czy telefon. Taka forma konsultacji i wystawiania e-zwolnienia jest wygodna dla pacjentów, umożliwiając diagnozę bez konieczności opuszczania domu.

Obliczanie i wypłata świadczeń chorobowych

Wysokość świadczeń chorobowych wynosi zazwyczaj 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy pracy. W specjalnych przypadkach, takich jak wypadek dojazdowy, badania dla dawców, pobranie komórek, tkanek, narządów lub ciąża, przysługuje 100% wynagrodzenia.

Za pierwsze 33 dni zwolnienia, wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Po upływie tego okresu, odpowiedzialność za wypłatę przejmuje ZUS. Pracownik ma prawo do maksymalnie 182 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku z powodu choroby. W przypadku dłuższej niezdolności do pracy, istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 12 miesięcy.

Przypadki kwalifikujące do otrzymania e-Zwolnienia

Zwolnienie lekarskie online jest przyznawane w różnych sytuacjach, takich jak:

    • choroba,
    • wypadek w drodze do lub z pracy,
    • dolegliwości związane z ciążą,
    • udział w badaniach jako dawca lub procedury pobrania komórek, tkanek, narządów,

co uniemożliwia pracownikowi wykonywanie obowiązków zawodowych.

Prawo pracownika do elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA)

Pracownik, który nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych z powodu choroby, jest uprawniony do otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA). To zwolnienie jest oficjalnym dokumentem umożliwiającym uzyskanie wynagrodzenia chorobowego, a w dalszej kolejności zasiłku chorobowego.

Zwolnienie lekarskie dla rodzica opiekującego się chorym dzieckiem

elektroniczne zwolnienie lekarskie
Za pierwsze 33 dni zwolnienia, wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Po upływie tego okresu, odpowiedzialność za wypłatę przejmuje ZUS.

Rodzice stają przed wyzwaniem, gdy ich dziecko choruje i nie może uczęszczać do placówki edukacyjnej. W takich sytuacjach, jeśli brak jest możliwości opieki ze strony dziadków, rodzic zatrudniony ma prawo do zwolnienia lekarskiego, aby zaopiekować się dzieckiem. Roczny limit dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia wynosi 60 dni, natomiast dla osób powyżej 14 lat – 14 dni.

W wyjątkowych sytuacjach, jak np. podczas pandemii COVID-19, kiedy szkoły są zamknięte, rodzice zdrowych dzieci do 8 roku życia również mogą ubiegać się o e-zwolnienie. W trakcie tego zwolnienia rodzic otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Kondycja zdrowotna kobiety w ciąży różni się indywidualnie. Niektóre przyszłe matki są zdolne do pracy aż do porodu, podczas gdy inne doświadczają problemów zdrowotnych, uniemożliwiających im pracę. Pracujące kobiety w ciąży, opłacające składki na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do zwolnienia lekarskiego i otrzymywania 100% wynagrodzenia, obliczanego na podstawie zarobków z ostatniego roku. Zwolnienie to może być wystawione przez ginekologa, lekarza rodzinnego lub innego specjalistę, maksymalnie na 270 dni.


Źródło informacji: Biofam

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię