1lo Miedzyrzecz 01Międzyrzeckie Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego znalazło się w czołówce lubuskiego rankingu Perspektywy. Placówka oświatowa zajęła 10 miejsce tylko za liceami z dużych ośrodków takich jak Żary, Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

Powszechnie wiadomo, że nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale przecież można, a nawet należałoby do takiego ideału dążyć. Ranking Perspektyw jest jedną z takich dróg. To swoisty drogowskaz dla młodych ludzi, którzy na drodze swojego życia stają przed koniecznością wyboru w jakim kierunku dalej podążać i jak rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. To przecież wybór, nierzadko decydujący na całe życie.
Ranking Perspektyw to profesjonalnie uporządkowana informacja. Cała ta wiedza i informacje gromadzone są przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji.
Wydawałoby się, że w czasach pandemii spada zainteresowanie dobrymi szkołami, a jest wręcz przeciwnie – „popyt” na najlepsze licea i technika rośnie, bo te szkoły z reguły wychodzą z tarczą także z nieprzewidzianych sytuacji. Ranking wskazuje właśnie takie szkoły.Tabele Rankingu Liceów

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 i Rankingu Techników 2021 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2021, Rankingu Maturalnego Techników 2021 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2021.

Najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce!
W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum).
Warto przypomnieć, że ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty trzeci.Ranking Województw

Gratulujemy kierownictwu, nauczycielom oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącego, im. Heliodora Święcickiego świetnego wyniku! 🙂

Szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw bez wątpienia mogą być dumne z sukcesu w Rankingu. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.
Tarcze
Istotne jest także to, że powyższe wyróżnienia te mogą być nieodpłatnie umieszczone przez cały 2021 rok na oficjalnych stronach internetowych wyróżnionych szkół oraz w mediach społecznościowych, którymi posługują się szkoły.

Czytaj więcej na ten temat: http://perspektywy.pl/portal/