Cswot 01Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego w Toruniu jest jednostką szkoleniową, która dynamicznie rozwija się i funkcjonuje już od 2018 roku. Wysoki stan ukompletowania kadry instruktorskiej, jak i szkoleniowej jest ważnym elementem stanowiącym o efektywności i jakości szkolenia w CSWOT.

Różnorodność kursów szkoleniowych, jak i ich rozpiętość stanowi szerokie spektrum działalności szkoleniowej CSWOT.
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej włącza się również w działania przeciwkryzysowe. Jako wiodąca instytucja szkoleniowa wykorzystuje swój potencjał – szkolenie – i w sposób bezpośredni reaguje na potrzeby społeczeństwa.
Efektem tego jest organizowany kurs opieki nad pacjentem leżącym. Kurs ten ma przede wszystkim na celu przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób starszych, pensjonariuszy zakładów opieki lekarskiej, jak również domów pomocy społecznej.
Cswot 02 – „Kurs opieki nad pacjentem leżącym to wyzwanie, któremu musimy sprostać. Mamy świadomość jak ważny jest to projekt. Nasza kadra instruktorska oraz personel medyczny, który prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne to najwyższej klasy specjaliści” – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, płk Krzysztof Leszczyński.

„Wyszkoliliśmy już ponad 150 terytorialsów, którzy w profesjonalny sposób opiekują się pacjentami leżącymi” – zaznacza płk Krzysztof Leszczyński.
Terytorialsi w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią wielokrotnie realizowali zadania, które wymagały umiejętności opieki nad pacjentami chorymi. Dlatego też, inicjatywa tego kursu wpisała się na stałe w program szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Oprócz szkolenia z podstaw opieki nad pacjentem leżącym, wyłaniani są również instruktorzy, którzy po ukończeniu kursu będą szkolić podległych sobie żołnierzy w brygadach OT. Trzydniowe szkolenie prowadzi wykwalifikowany personel, pielęgniarki i psycholog. Tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: karmienia osoby leżącej, wykonywanie zbiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji planu opieki nad pacjentem, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami w wieku starszym oraz pacjentami niesamodzielnymi.

Cswot 03Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych.
Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.
Nowy 2021 rok rozpoczęliśmy ze stanem ponad 27 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.


kpt. dr Diana Warchocka
Oficer Prasowy
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
im. kpt. Eugeniusza Konopackiego w Toruniu