Specjalistyczne ćwiczenia ochronno-obronne zorganizowane na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

25 października br., dzięki uprzejmości Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu kpt. Łukasza Kropidłowskiego mieliśmy możliwość uczestnictwa w okręgowych specjalistycznych ćwiczeniach ochronno – obronnych pod kryptonimem „BUNT 2019”. Przebieg ćwiczeń został przez nas zarejestrowany, a obszerne fragmenty wideo prezentujemy Państwu w relacji filmowej. Jednocześnie pragniemy podziękować panu por. Jackowi Ćwiertni, rzecznikowi prasowemu Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu za pomoc merytoryczną w trakcie przygotowania relacji.

Organizatorem jesiennych ćwiczeń był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie płk Piotr Warenik, którego zastępował i zarazem reprezentował w dniu ćwiczeń mjr Sebastian Matuszczak – rzecznik prasowy.

 Tematem przewodnim ćwiczeń było: „prowadzenie szczególnej ochrony w obiekcie kategorii II tj. w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu w czasie wprowadzenia jednego z wyższych stanów gotowości obronnej państwa, bunt osób pozbawionych wolności podłożem którego jest zbiorowa odmowa wykonania poleceń wydanych przez uprawnionego dotyczących ewakuacji z obiektu czyli opuszczenia dotychczasowego miejsca zakwaterowania przez osadzonych”.

Wśród obserwatorów na ćwiczeniach nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych współpracujących na co dzień z Aresztem Śledczym w Międzyrzeczu. Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu kpt. Łukasz Kropidłowski  wśród zaproszonych przywitał w szczególności: Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu nadkom. Sławomira Gorący, przedstawiciela z ramienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu bryg. Dariusza Rzepeckiego, reprezentanta 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu mjr Eugeniusza Jasińskiego; mjr Rafała Potockiego z ramienia Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Zbigniewa Jagody – przedstawiciela Nadleśnictwa Międzyrzecz, a także specjalistów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie oraz dyrektorów i funkcjonariuszy z poszczególnych jednostek penitencjarnych okręgu szczecińskiego.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


 Przebieg ćwiczeń
Scenariusz ćwiczeń przewidywał między innymi ewakuację oddziałów jednego z pawilonów mieszkalnych w związku z zagrożeniem jakim był ładunek wybuchowy podłożony w przyległym budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. Sama ewakuacja przebiegła sprawnie poza jednym wyjątkiem: trzech skazanych odmówiło wykonania polecenia dotyczącego ewakuacji z pomieszczeń oddziału. Zachowanie osadzonych nie było niczym innym, jak zbiorową odmową wykonania polecenia wydanego przez osobę uprawnioną. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa niezbędna była szybka reakcja ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Na miejsce dotarła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, której zadaniem było skuteczne obezwładnienie oraz doprowadzenie osób odmawiających wykonania polecenia do wyznaczonego miejsca.
W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia ze strony osadzonych w postaci podpalenia pomieszczenia całą akcję zabezpieczały również inne służby, w tym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przed podjęciem działań przez funkcjonariuszy grupy interwencyjnej trwały negocjacje, które niestety nie dały wymiernego efektu.
Podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia interwencji. Pomimo „barykady”, którą ustawili nasi statyści odgrywający rolę zbuntowanych osadzonych po kilu minutach każdy z nich został obezwładniony zgodnie z założonym planem działania i odprowadzony do wyznaczonego miejsca.
Profesjonalizm funkcjonariuszy, a także szybka reakcja pozwoliła zapobiec potencjalnemu nieszczęściu, które mogło zagrażać zarówno osadzonym, jak i osobą czuwającym nad ich bezpieczeństwem.

Całość ćwiczeń była koordynowana przez specjalnie powołany sztab, który działał pod kierownictwem kpt. Łukasza Kropidłowskiego – dyrektora międzyrzeckiego aresztu. To właśnie do tego miejsca docierały informację na temat aktualnej sytuacji w oddziale mieszkalnym. W sztabie ustalano plan działania i podejmowano decyzję co do sposobu realizacji poszczególnych zadań.

WIDEO

 Podsumowując
Ćwiczenia specjalistyczne realizowane są systematycznie w jednostkach penitencjarnych okręgu szczecińskiego. Jesteśmy profesjonalną służbą, która stale się rozwija i doskonali w prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Naszym zadaniem jest między innymi ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają sprawdzić koordynację, a w zasadzie współpracę służb odpowiedzialnych za zapewnienie społeczeństwu porządku i bezpieczeństwa. W ćwiczeniach udział wzięli zarówno funkcjonariusze Służby Więziennej, jak również funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy funkcjonariusze wykazali się dużym zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków służbowych, swoje zadania realizowali profesjonalnie i z zachowaniem przede wszystkim zdrowego rozsądku, który przełożył się między innymi na bezpieczeństwo uczestników w trakcie realizacji ćwiczeń.


Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia