OGŁOSZENIE

Sprawa dotyczy byłej już pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, która we wrześniu 2017 roku odmówiła członkowi zespołu kontrolnego, powołanemu zarządzeniem burmistrza przekazania szeregu dokumentów.

Wspomnianą pracownicę z pracy dyscyplinarnie zwolniła dyrektor MOK pani Ewelina Izydorczyk-Lewy. Pracownica się z tą decyzją nie zgodziła i skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
Sąd orzekł, że dyrektor MOK dokonała tego zwolnienia niezgodnie z prawem. Wyrok uprawomocnił się 14.09.2018 roku. Odwołania ze strony dyrekcji MOK nie było.
W wyniku zaistniałej sytuacji zrodziło się szereg wątpliwości. Radna, pani Elżbieta Jarmolińska w celu ich wyjaśnienia zwróciła się do Burmistrza Międzyrzecza z następującymi pytaniami:
1. Jaka była wysokość odszkodowania przyznanego pozywającej i czy zostało ono już wypłacone?
2. Z jakich środków wypłacono powyższe odszkodowanie?
3. Kto reprezentował MOK jako pełnomocnik prawny przed Sądem Pracy w Gorzowie Wlkp.?
4. Jakie były koszty obsługi prawnej tej sprawy?
5. Czy w związku z kosztami wynikłymi z niezgodnego z prawem działania dyrektora MOK nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
6. Czy dyrektor MOK poniesie konsekwencje służbowe związane z tymi działaniami?

Wokół kwestii sposobu zarządzania i funkcjonowania Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w przeciągu minionego okresu narosło wiele kontrowersji i mitów, które po pewnym czasie zaczęły funkcjonować w przestrzeni publicznej otoczone wieloma niedomówieniami i bezpodstawnymi, czasami mocno poprzekręcanymi interpretacjami.
W związku z tym, że najlepiej szukać informacji u źródła warto więc czytać i znać oficjalne dokumenty.

W kontekście wspomnianej sprawy Burmistrz Międzyrzecza pismem z dnia 08.10.2018 r. udzielił Radnej odpowiedzi na zadane pytania.
Poniżej prezentujemy pismo Burmistrza (BR.0003.268.2018) oraz pismo z dn. 08.10.2018 r. (MOK.D.050.10.18/1295) skierowane przed dyrektora MOK do Burmistrza, jako odpowiedź na interpelację Radnej Elżbiety Jarmolińskiej.
Miejmy nadzieję, że informacje zawarte w prezentowanych dokumentach pozwolą wielu osobom rozwiać wątpliwości, co do intencji i sposobu działania stron.  Interpelacja – zapytanie skierowane do Burmistrza Międzyrzecza [ plik PDF ]

Odpowiedź Burmistrza na interpelację [ plik PDF ]


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię