OGŁOSZENIE

16 października 2018 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. W zasadniczej części sesja poświęcona została podsumowaniu mijającej kadencji. [WIDEO]

56 sesję tradycyjnie rozpoczęła Maria Kijak, przewodnicząca Rady Miejskiej. Po przywitaniu samorządowców i przybyłych gości przewodnicząca przedstawiła plan obrad.

Sesja poza tym, że przedostatnia i praktycznie w wielu obszarach kończąca działanie samorządu w tej kadencji, była okazją do podsumowań i rozliczeń z działalności. To także okazja do podziękowań za wspólną pracę w okresie minionych czterech lat. Były kwiaty podziękowania i życzenia.

Jedną z ciekawszych, wręcz historyczną uchwałą 56 sesji było przyjęcie wniosku w sprawie wzniesienia w Międzyrzeczu pomnika generała broni Józefa Dowbor – Muśnickiego, patrona międzyrzeckiej brygady i Szkoły Podstawowej nr 3.

Wiele ciekawych informacji na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji, na terenie Międzyrzecza i gminy usłyszeliśmy w trakcie sprawozdania Burmistrza Remigiusza Lorenza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Natomiast Maria Kijak, przedstawiła informację o działalności Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/

Warto podkreślić fakt, że Rada Miejska w nowej kadencji będzie obradować w nowych uwarunkowaniach. Na sali obrad zamontowane już zostały kamery i cały system monitoringu. Posiedzenia będą rejestrowane. Istnieje także możliwość streamingu obrazu wideo online. Być może będzie możliwość oglądania na żywo jak obradują Radni miejscy w Międzyrzeczu. Kolejną nowością jest elektroniczny system głosowania, który także jest już gotowy. Oby tylko nie doszło w przyszłości, tak jak to widzieliśmy w naszym parlamencie do głosowania na dwie ręce J

Nowoczesność i technika zawitały do Ratusza, oby tylko Radni kolejnej kadencji szybko opanowali nową technikę i zasady.

Sesję zakończono wspólnym, pamiątkowym  zdjęciem na tle Ratusza. Przebieg obrad został zarejestrowany. Zapraszamy do oglądania materiału filmowego.

LVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Foto: Patrycja Klarecka-Haładus

* * *

Porządek obrad 56 sesji Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:

 Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) porządek obrad.

1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz osób, o których mowa w art. 24 h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wzniesienia pomnika generała broni Józefa Dowbor – Muśnickiego w Międzyrzeczu.

7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031.

9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej wewnętrznych organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

11. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię