OGŁOSZENIE

Zakończenie prac w ramach VI Etapu przebudowy ulic kończy kilkuletni program związany z remontami głównych ulic w Międzyrzeczu.

Międzyrzecz: Finał na ul. Mieszka IProgram przebudowy rozpoczęty kilka lat temu dobiega końca. Stan, tzw. głównych ulic w Międzyrzeczu znacznie się poprawił. Mówimy tu tylko o nawierzchni i ewentualnie infrastrukturze towarzyszącej, ale warto pamiętać, że były to kompleksowe remonty w ramach, których przebudowano także infrastrukturę podziemną. Trochę to wszystko trwało. W między czasie kilka ulic zdążyło zmienić nazwy. Tak też było z remontowaną aktualnie ulicą Karola Świerczewskiego, którą niedawno przemianowano na Mieszka I. Mamy w tej sytuacji dwa w jednym, czyli nową nazwę i nowo wyremontowaną ulicę J

Aktualnie trwają już tylko prace kosmetyczne, bo kluczowe zadania zostały już zrealizowane. Na ten końcowy etap prac aktualna pora roku nie jest optymalna, bo znacznie utrudnia wykonanie malowania oznakowania poziomego oraz dróg rowerowych. Żeby było możliwe malowanie pracownicy za pomocą palników gazowych zmuszeni są suszyć nawierzchnię bitumiczną. Tu nawet piękna czwartkowa pogoda nie pomogła i asfaltu nie wysuszyła.
Równolegle do malowania oznakowania porządkowane jest także pobocze. Na pasie oddzielającym jezdnię od chodników układana jest darń tak, że na wiosnę będziemy mieli na tej ulicy gotową zieleń.
W ciągu ulicy zaszły zmiany. Powstało przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, a na wlocie ulicy od strony węzła południowego obwodnicy powstała wysepka spowalniająca ruch.
Wzdłuż drogi powstały drogi rowerowe wiodące poza miasto. Dobrze to wygląda. Istotne tylko jest to, żeby te szlaki rowerowe miały dalszą kontynuację w terenie.
Ulica do ruchu kołowego ma zostać dopuszczona na koniec listopada. Termin oficjalnego otwarcia nowo wyremontowanej ulicy nie został jeszcze ustalony.

Przypomnijmy – VI  ETAP Przebudowy ulic Kazimierza Wielkiego ( dawnej Waszkiewiewicza) i  Mieszka I ( dawnej Świerczewskiego).
W ramach realizacji tego etapu wykonano  przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Podczas przebudowy jezdni dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni i położono nową nawierzchnię z warstw mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa. Remont objął również chodniki po obu stronach ulicy oraz pobocza. Podobnie jak podczas realizacji V Etapu z jezdni wydzielone zostały pasy rowerowe po obu stronach jezdni.
Za terenem zabudowanym ścieżka pieszo-rowerowa poprowadzona została poza jezdnią na odcinku od km 3+762,65 do km 4+703,115 po prawej stronie drogi.
Wykonano oznakowanie poziome i pionowe  oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli sygnalizację świetlną wzbudzaną na przejściu dla pieszych wraz z zasilaniem.  Wybudowano zatokę postojową na 10 aut,  a także  utwardzono kruszywem zatokę postojowa przy dawnym barze „Łoś”.
Podczas przebudowy wybudowano przepusty oraz  rowy odwadniające.  Powstały również  przejścia dla pieszych wraz z azylem usytuowanym na wyspie dzielącej, wraz z budową ścieżki rowerowej po lewej stronie jezdni.  Zainstalowano na całym remontowanym odcinku nowe oświetlenie.
Aktualnie szerokość jezdni wynosi  6,0 ÷ 7,0 m. Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 2,5 ÷ 3,0 m. Szerokość pasa rowerowego 1,5 m.

W celu zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne na wszystkich przejściach dla pieszych zastosowano krawężnik obniżony do 2 cm na całej szerokości przejścia (dotyczy to również przejść na zjazdach publicznych; na zjazdach indywidualnych nawierzchnia w poziomie chodnika.

Co dalej z międzyrzeckimi ulicami?
Zakończenie przebudowy ul. Mieszka I (Świerczewskiego) zamknie wieloletni program przebudowy ulic w naszym mieście, co nie znaczy, że już nie ma ulic kwalifikujących się do remontu. Warto tu choćby wspomnieć o ul. Chopina, która wielokrotnie stanowiła część objazdu organizowanego w trakcie remontu ulic i jest obecnie w fatalnym wręcz stanie.
Warto  byłoby pomyśleć w przyszłości o ul. Stoczniowców Gdańskich 1970, a także zakończeniu częściowo już wyremontowanej ul. Chrobrego i dalej Piastowskiej, biorąc pod uwagę, że przez dłuższy czas obie te ulice będą łącznikiem planowanej obwodnicy miasta.


Foto: Kazimierz Czułup

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię