OGŁOSZENIE

Rozpoczynają się społeczne konsultacje projektu Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji SRWL 2030.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (SRWL 2030) jest dokumentem wyznaczającym strategiczne cele i kluczowe kierunki działań oraz przewidywane instrumenty ich realizacji w rozwoju województwa lubuskiego w kolejnej dekadzie.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie województwa uchwalanie strategii rozwoju województwa należy do wyłącznej właściwości Sejmiku Województwa. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił pierwszą strategię rozwoju województwa w roku 2000, następnie ją aktualizował w latach 2005 i 2012.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego jest elementem krajowego systemu programowania strategicznego uwzględniając cele zapisane w krajowych dokumentów strategicznych. Cele wyznaczone w Strategii wpisują się w cele określone na poziomie krajowym, szczególnie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w takim zakresie, w jakim samorząd chce wspólnie realizować wizję rozwoju regionu przy zaangażowaniu środków zarówno krajowych, jak i tych mobilizowanych na szczeblu regionalnym.

Teraz nadszedł czas na opinie Lubuszan
Jak będzie wyglądać nasze życie w regionie za 10 lat? Czy będziemy mieli więcej miejsc pracy, lepszą komunikację, większe wsparcie dla zdolnej młodzieży i starszych ludzi?  O tych potrzebach mówi nowo opracowywana Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Lubuskiego 2030. Nadszedł czas na opinie i wnioski mieszkańców województwa.

Głównym celem opracowywanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jest inteligentne gospodarowanie potencjałami regionu dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, spójności społecznej i przestrzennej oraz wysokiej jakości życia mieszkańców.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza mieszkańców na konsultacje i zachęca do udziału wielkim planowaniu.

Zobacz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Konsultacje są otwarte dla każdego mieszkańca, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, uczniów i studentów.

Zaplanowano dwa spotkania:

  • Pierwsze w Zielonej Górze, odbędzie się 22 stycznia (środa) o godz. 11:00 w Sali Dębowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9.
  • Drugie w Gorzowie Wlkp., odbędzie się 24 stycznia (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 110, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 9.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię