OGŁOSZENIE

Lubuski Weekend Gitarowy 2018XVII Lubuski Weekend Gitarowy 2018 rozpoczął się koncertami edukacyjnymi dla uczniów Szkół Podstawowych.

Organizowanie dla szkoły koncertów muzycznych stwarza wiele okazji uczniom spełnienia się jako artysta.
Występy sceniczne podczas koncertów spełniają także oczekiwania uczniów i rodziców wynikające z celu edukacyjnego jaki zakłada sobie Szkoła Muzyczna.

Podstawowym celem wychowawczym koncertów było zaangażowanie ucznia w  życie artystyczne środowiska. Traktując taki koncert jako swoisty cel, wymagający codziennych ćwiczeń z instrumentem nauczyciele mobilizowali uczniów do wytężonych wysiłków w zakresie opanowania utworów, podnosząc w ten sposób jakość pracy uczniów.

Głównym założeniem Lubuskiego Weekendu Gitarowego było stworzenie uczniom możliwości występu publicznego w celu zmierzenia się z trudnościami opanowania tremy  scenicznej, to również w zasadzie jedyna okazja do nabycia, nowych doświadczeń i tzw. ogłady scenicznej, co w efekcie końcowym bardzo pozytywnie działała na całościowy imaż młodego artysty.

Uważam, że organizacja koncertów z mieszanym składem instrumentalnym jest dużo ciekawsza dla słuchaczy oraz poszerza świadomość i wiedzę artystyczną o różnych instrumentach u uczniów.  Takie organizacyjne rozwiązanie w efekcie skutkuje dobrym i bardzo dobrym przygotowaniem uczniów do scenicznego występu.

 Fragment listu od Wojewody Lubskiego:
 „Z radością przyjąłem informację o organizowanych koncertach edukacyjnych. Owa inicjatywa stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz zachęty do pobierania nauki gry na instrumentach. Inspirowanie młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, stanowi ważny punkt w edukacji oraz kształtuje ich charakter.”

W koncertach edukacyjnych wystąpili uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Wielu z nich ma już spore osiągnięcia konkursowe w swoich specjalnościach. Dla niektórych były to pierwsze publiczne występy i muszę w tym miejscu zaznaczyć, że bardzo udane. Stroje galowe uczniów podkreślały uroczysty charakter koncertów.

Foto – Bukowiec 

Zdjęcia: Ryszard Patorski


Wstąpili:  Tosia Grzesiak – flet poprzeczny, Nadia Furmanek, Diana Fiedorowicz, Małgorzata Kołodziejska – akordeon, Julia Skała, Kamila Głębocka, Małgorzata Orzłowska – gitara, Julia Skabardis, Zuzia Kołodziejska – skrzypce, Jarema Tymeczko, Sharath Pranav  – saksofon, Marlena Szpigun, Agatka Baranek – wiolonczela, Paweł Skała – fortepian i grający na gitarze – piszący te słowa.

W Bledzewie wystąpiła też akordeonistka – gość. Zachęcona przez rówieśników wykonała znaną melodię dziecięcą.

Foto – Bledzew  

Zdjęcia: Zdzisław Musiał


W sumie odbyło się pięć koncertów muzycznych, na których zachęcaliśmy dzieci i młodzież do podjęcia nauki gry w naszej szkole. Koncerty w szkołach podstawowych w  Kaławie, Bledzewie i Bukowcu były oczekiwane. Plakaty z terminami  koncertów wisiały już jakiś czas w tych szkołach. Z relacji uczniów i nauczycieli po koncertach wynika, że były one bardzo atrakcyjny i udane. Różnorodne składy osobowo-instrumentale: solowe, duety, a także występy z podkładem muzycznym były, według widowni ciekawie zaprezentowane.

Foto – Kaława 

Zdjęcia: Zdzisław Musiał


Program od Bacha i Vivaldiego, poprzez klasyków, aż do  współczesnych kompozytorów był barwny i urozmaicony stylistycznie. Spotkania z żywą muzyką dla słuchaczy są najciekawsze, a zarazem  jest to najtrudniejsza forma prezentacji dla występujących. Trzeba pamiętać, że na scenie występowali rówieśnicy tych, którzy zasiadali na widowni, a mimo wszystko, dzięki dobremu przygotowaniu młodzi artyści potrafili sprostać muzycznemu wyzwaniu i pięknie się odnaleźli w tej scenicznej rzeczywistości  oraz godnie zaprezentowali przygotowany program.

Bez wątpienia tegoroczny blok koncertów edukacyjnych również dla organizatora był sporym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. Niemniej świetne przyjęcie występów młodych wykonawców, ich zaangażowanie artystyczne rekompensowały trudy związane w wykonaniem tego ważnego społecznie przedsięwzięcia.

Patronat honorowy nad XVII Lubuskim Weekendem Gitarowym 2018 – Koncerty edukacyjne objął: Wojewoda Lubuski, Starosta Międzyrzecki. Patronat medialny objęli: Portal Społecznościowy Ziemia Międzyrzecka i Lokalny Przekrój. Organizatorem było Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy, partnerem Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu.


Z muzyczny pozdrowieniem – Zdzisław Musiał

P. S. Jesienią planowane są koncerty w/w stowarzyszenia dla społeczeństwa.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię